Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
11 jun 2021
Extra mogelijkheid aanvragen bijdrage meerkosten corona
Heeft u niet op tijd een bijdrage in de corona-meerkosten kunnen aanvragen? Dan hebben wij goed nieuws voor u: van 15 juni tot en met 29 juni kunt u als apotheekhoudende huisarts via VECOZO alsnog... Lees meer
31 mei 2021
Hoge respons op uitvraag KIF
De uitvraag kwaliteitsindicatoren farmacie (KIF) is onlangs afgerond en heeft tot een enorme respons onder apotheekhoudende huisartsen geleid: 97%! Nadat vorig jaar de uitvraag onder apotheekhoudende... Lees meer
31 mei 2021
Doorontwikkeling bekostiging extramurale farmacie
De NZa heeft veldpartijen uitgenodigd om hun visie te geven op de toekomstige bekostiging van de extramurale farmacie. Samen met leden van de Commissie Apotheekhoudende Zaken (CAZ) hebben wij... Lees meer
31 mei 2021
Vergoeding FMD onderhandelingskwestie
Het ministerie van VWS vindt dat de financiering van de structurele kosten voor het uitvoeren van het FMD (Falsified Medicines Directive) een onderhandelingskwestie is tussen de zorgverzekeraar en de... Lees meer
18 mei 2021
Medicatiebewaking van uw AIS mogelijk onvolledig
In de G-Standaard van mei 2021 is per abuis een aantal artikelen vervallen. Softwareleveranciers is gevraagd deze artikelen te heractiveren, maar mogelijk is de medicatiebewaking nog onvolledig. Er... Lees meer
22 apr 2021
LHV start meldpunt over hulpmiddelenbeleid Zilveren Kruis [update]
Met ingang van 2021 gaat Zilveren Kruis een ander inkoopbeleid voor hulpmiddelen voeren. De levering van medische hulpmiddelen wordt ondergebracht bij landelijk opererende partijen en niet meer bij... Lees meer
09 apr 2021
Bijdrage voor corona-meerkosten apotheek aan te vragen bij verzekeraars
Vanaf 13 april 2021 is het mogelijk om als apotheekhoudende huisarts een bijdrage te vragen van de zorgverzekeraars, voor de corona-meerkosten die u voor uw apotheekdeel heeft gemaakt. U kunt tot en... Lees meer
18 mrt 2021
Uitvraag kwaliteitsindicatoren van 5 april t/m 17 mei
In tegenstelling tot vorig jaar staat er voor dit jaar wel weer een uitvraag op de rol. Vanaf maandag 5 april 2021 worden de kwaliteitsindicatoren over het kalenderjaar 2020 uitgevraagd. U ontvangt... Lees meer
16 feb 2021
Tool om oorzaak van foutmeldingen bij scannen te achterhalen
De NMVO heeft een FMD-tool ontwikkeld waarmee u de oorzaken van de eventuele foutmeldingen kunt nagaan bij het scannen van geneesmiddelen. Het doel is het aantal onnodige foutmeldingen te verminderen... Lees meer
16 feb 2021
Inspectie houdt toezicht op FMD: verplichte vragenlijst en boetemogelijkheid
Begin deze week heeft u, net als alle andere apotheekhoudenden, van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een brief ontvangen, waarin zij u onder andere vragen een korte online... Lees meer
  • Vorige