Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
20 okt 2020
Onderzoek naar kosten FMD van start
Het ministerie van VWS heeft een onderzoeksbureau opdracht gegeven om de structurele meer- en/of minderkosten in kaart te brengen, die apotheekhoudenden hebben door de uitvoering van de Falsified... Lees meer
19 okt 2020
Zorgbonus ook mogelijk voor apothekersassistenten
Apothekersassistenten staan op de ‘Nee, tenzij lijst’ voor het in aanmerking komen van de zorgbonus die de rijksoverheid heeft ingesteld. Het is echter wel mogelijk om ook voor deze medewerkers een... Lees meer
13 jul 2020
Wijziging eindafrekening continuïteitsbijdrage
Zorgverzekeraars Nederland heeft op 24 juni besloten de eindafrekening van de continuïteitsbijdrage voor apotheekhoudenden te wijzigen. Er wordt nu gekeken naar de omzetderving en inhaalzorg over de... Lees meer
13 jul 2020
Pneumokokkenvaccins toch niet zelf afmelden
Dit najaar zullen veel huisartsen naast griepvaccinaties ook pneumokokkenvaccinaties aanbieden. Na aandringen van de Apotheekhoudende Afdeling heeft de IGJ besloten dat apotheekhoudende huisartsen de... Lees meer
20 mei 2020
Hoe te handelen bij codewoord ‘Masker 19’ in de apotheek?
Met het codewoord ‘masker 19’ kunnen slachtoffers van huiselijk geweld vanaf 1 mei bij de apotheek een melding doen van huiselijk geweld. Dat heeft het ministerie van VWS en het ministerie voor... Lees meer
18 mei 2020
Aanvragen continuïteitsbijdrage van verzekeraar mogelijk vanaf 20 mei
Vanaf 20 mei 2020 is het mogelijk om als apotheekhoudende huisarts een maandelijkse continuïteitsbijdrage aan te vragen bij de zorgverzekeraar, voor het apotheekdeel van uw praktijk. De... Lees meer
22 apr 2020
Uitwisselen medicatie tijdelijk toegestaan
De Inspectie IGJ staat tijdelijk toe dat een apotheekhoudende die een geneesmiddel over heeft, dat overdraagt aan een andere apotheekhoudende. Dit om te zorgen dat apotheekhoudenden elkaar kunnen... Lees meer
06 apr 2020
Wacht met declareren tot nieuwe prijzen G-standaard
AIS-leveranciers en declaratie-intermediairs voeren nog in april prijscorrecties door op de G-Standaard. Dit is overeengekomen door betrokken partijen na het besluit van VWS om de aanscherping van de... Lees meer
30 mrt 2020
Corona: financiële consequenties voor apotheekhoudende huisarts
Als apotheekhoudend huisarts ondervindt u de financiële consequenties van de corona-uitbraak zowel in het huisartsendeel als in het apotheekdeel van uw praktijk. Voor de huisartsenkant zijn er nu... Lees meer
27 mrt 2020
Aanpassingen maximumprijzen voor geneesmiddelen uitgesteld
VWS heeft besloten de aanscherping van de maximumprijzen vanuit de Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp), die per 1 april in zou gaan, uit te stellen. Het uitstel is zes maanden, dus tot 1 oktober 2020.... Lees meer
  • Vorige