Aansluiting beroepsnorm op richtlijn Actueel Medicatieoverzicht

 
Aansluiting beroepsnorm op richtlijn Actueel Medicatieoverzicht
De normeis over het Actueel Medicatieoverzicht (3.4.d) in de beroepsnorm van Apotheekhoudende Huisartsen LHV is aangepast. Dit is gedaan om te zorgen dat de norm aansluit op de multidisciplinaire richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’.

Concreet houdt de wijziging in dat, waar in de oude tekst werd gesproken over de concrete termijn van medicatiehistorie, er nu alleen vermeld staat dat het  Actueel Medicatieoverzicht (AMO) moet voldoen aan eisen die gesteld zijn in de vigerende multidisciplinaire richtlijn (MDR) ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten”.

De aangepaste formulering van normeis 3.4.d luidt:
Een medicatieoverzicht voldoet aan de vigerende richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’.

Aanpassing medicatiehistorie

In de vigerende MDR staat dat in een AMO de medicatiehistorie van 3 maanden moet worden opgenomen. Softwarehuizen, certificerende instellingen en eventuele andere betrokken worden door de Apotheekhoudende Afdeling LHV ingelicht over de aanpassing van beroepsnormeis 3.4.d

Herziening MDR ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’

De MDR (2008) is gebaseerd op de uitwisseling van medicatiegegevens via een goed werkend EPD of Landelijk Schakelpunt. Doordat dit nog steeds niet overal het geval is, ervaren betrokken zorgverleners vele praktische belemmeringen in de uitvoering van de richtlijn. Ten behoeve van de praktische toepasbaarheid is begin 2015 een toelichting geschreven. Momenteel loopt bovendien een traject van evaluatie en aanpassing van de MDR. De uitvoering is in handen van het Kennisinstituut van Medisch Specialisten. Ook de LHV, inclusief de Apotheekhoudende Afdeling, zijn bij dit proces betrokken. Oplevering van de nieuwe MDR is gepland in het eerste kwartaal 2016.

De aangepaste eis aan het AMO in de beroepsnorm van Apotheekhoudende Huisartsen is zodanig geformuleerd dat eventuele wijzigingen in de herziene versie van de MDR ‘Overdracht van Medicatiegegevens in de keten’ automatisch worden gevolgd.