Aanvragen continuïteitsbijdrage van verzekeraar mogelijk vanaf 20 mei

 
Aanvragen continuïteitsbijdrage van verzekeraar mogelijk vanaf 20 mei
Vanaf 20 mei 2020 is het mogelijk om als apotheekhoudende huisarts een maandelijkse continuïteitsbijdrage aan te vragen bij de zorgverzekeraar, voor het apotheekdeel van uw praktijk. De continuïteitsbijdrage geldt voor het deel van de omzet dat is gedaald door de coronacrisis, voor zorg die valt onder de basisverzekering of de aanvullende zorgverzekering.

Het gaat hierbij om een regeling met terugwerkende kracht per 1 maart. De bijdrage is gebaseerd op de normale omzet die zorgverzekeraars zouden vergoeden uit de basisverzekering en aanvullende verzekeringen en ligt voor apotheekhoudenden op 86%. Zorgaanbieders die na de crisis weer hun normale (volledige) omzet hebben, krijgen deze volledig vergoed conform de afspraken die ze daarover hebben gemaakt met de zorgverzekeraars.
In het ZN document ‘Continuïteitsbijdrage-regeling’ vindt u hier meer informatie over.

Let op: deze regeling betreft alleen het apotheekdeel van uw praktijk. Voor het huisartsendeel geldt de regeling die de LHV in maart heeft getroffen met de verzekeraars en de NZa.

Aanvragen continuïteitsbijdrage

Dat kan via de Uitvraagmodule in het Zorginkoopportaal van VECOZO, op de AGB-code van de onderneming. Hiervoor is een aansluiting bij VECOZO nodig en een persoonlijk certificaat met autorisatie voor de Uitvraagmodule van het Zorginkoopportaal. Bent u aangesloten bij VECOZO, dan heeft u autorisatie voor de Uitvraagmodule van het Zorginkoopportaal.

NOW of continuïteitsbijdrage?

Het is aan u om af te wegen of u gebruik wilt maken van de continuïteitsbijdrage en/of van alternatieve regelingen zoals de NOW-regeling.

  • Voor de eerste NOW-regeling loopt de aanvraagmogelijkheid tot uiterlijk 5 juni 2020. Voor de tweede NOW-regeling kan vanaf 6 juli een aanvraag worden gedaan. Dit is relevant als u voldoet aan de voorwaarden en als u overweegt om af te zien van de continuïteitsbijdrageregeling van ZN.
  • Als u niet in aanmerking komt voor de NOW-regeling of er geen beroep op wilt doen, kunt u in elk geval tot en met 14 juli 2020 afwegen of u een beroep wilt doen op de continuïteitsbijdrageregeling van ZN. Naar de mate dat u langer kunt wachten met de aanvraag, beschikt u over meer informatie. Zo is op dit moment de indexatie over 2020 nog niet bekend, anders dan dat ZN heeft aangegeven “de normomzet wordt geïndexeerd van de stand 2019 naar 2020 op basis van de ZN zorgkostenramingen van eind 2019”. Overigens geeft ZN op ZN.nl aan dat als u een NOW-aanvraag heeft ingediend en toegekend gekregen en daarna (alsnog) een continuïteitsbijdrage wilt aanvragen, dit ook kan.

Vragen?

Heeft u als zorgaanbieder straks een vraag over de afhandeling (zoals toewijzing/afwijzing) van uw aanvraag?
Dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar(s). Zij zijn het eerste aanspreekpunt als het over uw continuïteitsbijdrage gaat.

Heeft u een andere vraag over de continuïteitsbijdrage-regeling? Kijkt u dan bij de vragen-en-antwoorden op de website van Zorgverzekeraars Nederland.

Kunt u het antwoord hier niet vinden, dan kunt u uw vraag mailen naar: apotheekhoudendeafdeling@lhv.nl Wij leveren dan de vragen gebundeld bij ZN aan.