Apotheekhoudende Afdeling in 2017

 
Apotheekhoudende Afdeling in 2017
De heroriëntatiefase van de LHV op de verenigingsstructuur en de bijbehorende bureaustructuur is voor dit moment afgerond. Zowel de bestuurlijke vertegenwoordiging, het behartigen van de belangen van de apotheekhoudende huisartsen en de (individuele) ondersteuning van de apotheekhoudende leden blijft ongewijzigd. Daarmee wordt gehoor gegeven aan de wens van de apotheekhoudende leden die aangegeven hebben deze expertise binnen de LHV te laten behouden.

Nieuwe bestuursleden

De organisatorische bestendiging geeft ook de gelegenheid om nieuwe bestuursleden voor de Apotheekhoudende Afdeling aan te trekken. Zowel Maarten Vermeulen, voorzitter, als Rob Keijzer zullen in de loop van 2017, na meer dan 8 jaar zich in te hebben gezet, plaats maken voor een opvolger.

Om de vrijgevallen bestuursfuncties in te vullen is de Apotheekhoudende Afdeling op zoek naar enthousiaste apotheekhoudende huisartsen, met bestuurlijke ervaring, die zich in willen zetten voor de belangenbehartiging van de apotheekhoudende huisartsen in Nederland.

Procedure en profielschetsen

Bekijk voor meer informatie de procedure en profielschetsen voor deze bestuursfuncties. Daarin vindt u ook informatie voor de sollicitatieprocedure.

Jaarplan 2017

Richtinggevend voor het bestuur en bureau is het jaarplan 2017 waarin de kaders zijn neergezet en de speerpunten in de activiteiten benoemd voor het komende jaar. De algemene hoofdthema’s daarin zijn de belangenbehartiging en positionering, kwaliteit en beroepsinhoud en de advisering en ondersteuning. Bekijk het volledige jaarplan.