Apotheekhoudende huisarts scoort goed bij patiënt

 
Recent publiceerde de NZa de marktscan extramurale farmaceutische zorg. De marktscan geeft zicht op de ontwikkelingen op het gebied van toegankelijkheid, transparantie en betaalbaarheid en bekijkt in dat kader ook het contracteerproces en de inhoud van de contractafspraken. Patiënten hebben hierin aangegeven tevreden te zijn over de kwaliteit en toegankelijkheid van de apotheekhoudenden.

Een goede toegankelijkheid en service zijn voor patiënten van apotheekhoudende huisartsen vaker bepalend voor de keus van hun apotheek dan bij openbare apotheken. Positief wordt ook de toenemende transparantie genoemd, door de voorgenomen publicatie van de resultaten uit kwaliteitsindicatoren. Zowel patiënten als verzekeraars vinden deze informatie belangrijk in hun keuzeproces.

Druk op de zorg

De Apotheekhoudende Afdeling is blij met de hoge patiënttevredenheid, maar ziet wel dat de druk op apotheekhoudende huisartsen is toegenomen. Zowel de uitgaven aan geneesmiddelen als aan farmaceutische zorg zijn opnieuw gedaald. Dit vertaald zich uiteraard in dalende omzetten in apotheekhoudende praktijken. Door apotheekhoudenden wordt daartegenover een toenemende administratieve lastendruk ervaren. Bijvoorbeeld als gevolg van preferentiebeleid en geneesmiddelentekorten. Veel tijd gaat verloren aan uitleg over beleid en zoeken naar geschikte oplossingen. Deze combinatie van dalende inkomsten en meer tijdbesteding aan administratieve lasten legt een druk op de hoeveelheid zorg die geleverd kan worden.

Voor de Apotheekhoudende Afdeling is het belangrijk dat hierin een betere balans ontstaat. Dit is dan ook een van de speerpunten voor 2015.

De marktscan extramurale farmaceutische zorg kan hieronder gedownload worden.