Belangrijke stappen SSFH voor apotheekhoudende huisarts

 
Belangrijke stappen SSFH voor apotheekhoudende huisarts
Al het personeel van huisartsenpraktijken valt onder de cao van het Sociaal fonds voor de huisartsenzorg (SSFH). Dat geldt dus ook voor apotheekhoudende huisartsenpraktijken. De Apotheekhoudende Afdeling heeft er bij het bestuur van de SSFH op aangedrongen specifieke activiteiten voor apotheekhoudende huisartsenpraktijken te ontwikkelen. Daar gaan ze nu mee van start.

Stagevergoeding

Het SSFH-bestuur heeft besloten dat de vergoeding voor praktijkbegeleiding ook geldt indien de werknemer bij de eigen werkgever een stage loopt. Ook de werknemers zelf die een (deeltijd) dienstverband hebben en een opleiding naar een andere functie gaan volgen, komen uiteraard voor een stagevergoeding in aanmerking. Daardoor zijn er toenemende mogelijkheden voor apotheekhoudende huisartsen en hun assistenten om gebruik te maken van de SSFH-gelden.

Concreet betekent dit namelijk dat wanneer een doktersassistent binnen de apotheekhoudende huisartsenpraktijk wil worden opgeleid tot apothekersassistent zowel de assistent als de stagebegeleider voor een vergoeding in aanmerking komen. Dit besluit zal ingaan met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2015.

Een rekenvoorbeeld: Op een loonsom van € 100.000,- is de bijdrage van een huisartsenpraktijk aan het fonds € 800,-. Een werkgever met zo’n loonsom zou, indien hij driekwart jaar stage verleent, ook € 800,- uitbetaald krijgen uit het fonds. Daarnaast krijgt de stagiair nog eens € 1200,- stagevergoeding uitgekeerd uit het fonds (deze vergoeding aan de stagiair wordt dan feitelijk opgebracht door een niet-stageverlenende collega).

Belangrijke voorwaarde hierbij is dat er sprake moet zijn van een stage waarvoor de werknemer géén salaris ontvangt. De werknemer en werkgever moeten dus aantonen dat de stage-uren bovenop het contract zijn (of dat de contracturen zijn verminderd). Voor de werknemer die fulltime blijft werken, is er dus géén recht op stagevergoeding en vergoeding praktijkbegeleiding.

Behoeftepeiling nascholing apotheekassistenten

Het SSFH onderzoekt eveneens of en welk nascholingsaanbod wenselijk is voor het personeel van apotheekhoudende huisartsen en onder welke voorwaarden dit mogelijk is. Zij is daarvoor in gesprek met de Stichting Bedrijfsfonds Apotheken (SBA), die al een breed nascholingspakket verzorgt voor personeel van openbare apotheken, waaronder de apothekersassistenten. Het aanbod van SBA is in de praktijk niet altijd direct, of tegen meerkosten, beschikbaar voor personeel van apotheekhoudende huisartsen.

Om een goed aanbod samen te kunnen stellen, willen wij u vragen om een korte enquête in te vullen. Op deze manier kunt u kenbaar maken aan welke soort (na)scholing er specifiek behoefte is en in welke vorm (klassikaal, e-studie of in company). Deelnemen aan de enquête gaat via www.ssfh.nl/enquete

Het aanbod van SBA vindt u op www.sbaweb.nl/nascholing.