Budgetpolis verhindert herhaalmedicatie via apotheekhoudend huisarts

 
De LHV ontvangt meldingen dat patiënten met een budgetpolis hun herhaalmedicatie niet meer bij de eigen apotheekhoudend huisarts of apotheek mogen halen. De Apotheekhoudende Afdeling van de LHV reageert op de situatie. Ze vindt de ontwikkeling zeer ongewenst en schadelijk voor patiënten en de apotheekhoudende huisartsenvoorziening.

Vorig jaar al signaleerde de Apotheekhoudende Afdeling dat bij bepaalde budgetpolissen patiënten niet langer hun herhaalmedicatie bij de eigen apotheekhoudend huisarts konden afhalen (als de patiënt deze medicatie vergoed wil krijgen). De medicatie moest volgens de polis via een internetapotheek besteld worden. Ondanks de bezwaren die wij daarover hebben geuit richting zorgverzekeraars zijn er ook dit jaar weer polissen die apotheekhoudend huisartsen uitsluiten voor herhaalmedicatie.

Kwaliteit en voortbestaan onder druk

Deze ontwikkeling vindt de Apotheekhoudende Afdeling ongewenst, de kwaliteit van zorg komt hiermee onder druk en bovendien is het een bedreiging voor het voortbestaan van deze voorziening op het platteland. Apotheekhoudend huisartsenpraktijken leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van het platteland. Ontwikkelingen die het voortbestaan van deze praktijken bedreigen, zoals een flinke teruggang in medicatie-uitgifte, zijn dus ook een bedreiging voor de gemeenschap in die gebieden. Daar komen wij al langer tegen in het verweer en we zullen dat het komende jaar ook zeker blijven doen.

De problematiek raakt ook de reguliere situatie van huisarts-apotheker. Dit omdat openbare apothekers tegen dezelfde problemen aanlopen. De effecten van budgetpolissen zullen dus ook in breder LHV-verband worden aangekaart de komende tijd.

Meldpunt contractering

Om de problematiek van de budgetpolis goed op waarde te kunnen schatten, vragen wij apotheekhoudend huisartsen de omvang hiervan vooral te melden via het meldpunt contractering van de LHV. Hier kunt u ook met andere meldingen over contractering terecht. Met een goede inventarisatie zullen verdere vervolgstappen gemaakt worden. De Apotheekhoudende Afdeling bespreekt de signalen vervolgens met de zorgverzekeraars in de hoop zo de situatie te verbeteren.

Media-aandacht

De Apotheekhoudende Afdeling heeft ook via de media aandacht gevraagd voor deze problematiek. Zo heeft Maarten Vermeulen, voorzitter van de Apotheekhoudende Afdeling, Medisch Contact en BNR Nieuwsradio te woord gestaan.