Certificering apotheekhoudende huisartsen nu ook mogelijk bij NPA

 
Certificering apotheekhoudende huisartsen nu ook mogelijk bij NPA
Na afstemming met de LHV biedt praktijkaccrediteur NPA vanaf 1 juni apotheekhoudende huisartsenpraktijken een gecombineerde certificering aan. Met één audit kan de praktijk tegelijkertijd worden getoetst voor de NHG-Praktijkaccreditering en volgens de LHV-beroepsnorm ‘Farmaceutische zorgverlening door apotheekhoudende huisartsen’.

De Apotheekhoudende Afdeling van de LHV en NPA hebben, met ondersteuning van NEN, een aanpak uitgewerkt om de gecombineerde certificering mogelijk te maken. De NPA-norm met betrekking tot risicoanalyse is hiertoe aangevuld. De NHG-Praktijkaccreditering biedt daarmee, zo bleek uit de analyse samen met NEN, een gelijkwaardige borging van de kwaliteit van de farmaceutische zorgverlening als bij toepassing van de ISO 9001.

Voorleggen aan Raad voor Accreditatie

Bij de komende wijziging van de NPA-norm (gepland in 2019) zal de aanvulling op het apotheekhoudend gedeelte worden opgenomen en worden voorgelegd aan de Raad voor Accreditatie (RvA). De verwachting is, dat dit verder geen problemen zal opleveren. Mocht de RvA van mening zijn dat de certificering van het apotheekhoudende gedeelte bij NPA-accreditatie toch niet helemaal volledig is, dan zal de NPA zo spoedig mogelijk laten weten aan de betreffende praktijken hoe dit opgelost gaat worden.

Op deze manier is de wijze van toetsing van de farmacie dezelfde manier gewaarborgd als bij andere certificerende instellingen. Mocht er in de toekomst aanleiding voor zijn (in geval van bijvoorbeeld normwijzigingen) dan zal de NEN opnieuw een vergelijk maken tussen beide normen.

Overzicht certificerende instellingen voor apotheekhoudenden 

Voor apotheekhoudende huisartsenpraktijken is de gecombineerde certificering van huisartsenzorg en farmaceutische zorg logisch en efficiënt. Met het bereikte akkoord hebben apotheekhoudende huisartsen in NPA vanaf nu een extra aanbieder voor hun certificering.

Bekijk het overzicht van alle certificerende instellingen