Certificering apotheekhoudende praktijk door NPA weer mogelijk

 
Certificering apotheekhoudende praktijk door NPA weer mogelijk
De LHV en NPA hebben een oplossing gevonden, waardoor certificering van apotheekhoudende huisartsenpraktijken door NPA toch weer kan voldoen aan de beroepsnorm voor apotheekhoudende huisartsen.

Eerder dit jaar meldden wij u dat de erkenning van NPA-accreditatie voor apotheekhoudende huisartsenpraktijken per 1 januari 2019 was komen te vervallen. De reden daarvoor was dat NPA de auditfrequentie had verlaagd van jaarlijks naar eens per drie jaar. Daardoor voldeed NPA niet meer aan de eisen voor certificering van apotheekhoudenden.

Die eisen zijn voor openbare apotheken en apotheekhoudende huisartsen gelijk, omdat zij dezelfde prestaties en kwaliteit moeten leveren. Een wens vanuit apotheekhoudende huisartsen voor aanpassingen moet dus worden afgesproken met de openbare apotheken. De LHV Apotheekhoudende Afdeling heeft daarom met NPA, KNMP, Zorgverzekeraars Nederland, Inspectie IGJ en NEN overleg gevoerd. Deze overleggen hebben tot het volgende geleid:

  • De risicoanalyse zoals de NPA die bij de audits hanteert, is door de NEN inmiddels goedgekeurd;
  • Apotheekhoudende huisartsen die ook hun apotheekdeel bij de NPA willen laten accrediteren, krijgen jaarlijks een audit vanuit de NPA. Hiermee sluiten zij aan bij de auditfrequentie van openbare apotheken.
  • Uit het overleg met de KNMP kwam naar voren dat men erover nadenkt of een lager auditfrequentie mogelijk is. Hierover blijven wij met de KNMP in gesprek. Mocht dit ertoe leiden dat een lagere auditfrequentie mogelijk is, dan melden wij dit uiteraard.