Commissie in oprichting: nieuwe leden gezocht!

 
Commissie in oprichting: nieuwe leden gezocht!
Het afgelopen jaar is er het nodige veranderd binnen de Apotheekhoudende Afdeling. We horen van sommige leden dat de huidige stand van zaken niet helemaal duidelijk is, daarom bij deze een update. Ook zijn we op zoek naar leden die de vereniging willen komen versterken.

Afgelopen najaar hebben we een peiling gehouden onder alle leden van de Apotheekhoudende Afdeling, over hoe zij het liefste vertegenwoordigd willen worden binnen de LHV. U gaf daarbij in grote getale de voorkeur aan de oprichting van een commissie, gekoppeld aan een portefeuillehouder apotheekhoudende zaken binnen het landelijke bestuur van de LHV. Lees daarover ook onze berichtgeving van december 2017. 

De afgelopen tijd zijn we druk bezig geweest met het oprichten van een commissie die de belangen van de apotheekhoudende huisartsen behartigt alsmede richting geeft aan de activiteiten van het team Apotheekhoudende Zaken. De commissie wordt nu opgezet door vier oud-leden van het bestuur en een viertal nieuwe apotheekhoudende huisartsen die graag wilden meedenken. Ze houden zich bijvoorbeeld bezig met de werkwijze en besluitvorming in de commissie en de afstemming tussen de commissie en de inkooporganisaties. Zodra deze punten duidelijk zijn, zal de commissie formeel van start gaan.

Daarvoor zijn we nog op zoek naar nieuwe leden voor de commissie! Wilt u meer informatie? Bekijkt u dan de beschrijving van de commissie en wat wij zoeken in commissieleden.

Heeft u interesse om in de commissie deel te nemen? Neemt u dan contact op via apotheekhoudendeafdeling@lhv.nl