Corona: financiële consequenties voor apotheekhoudende huisarts

 
Corona: financiële consequenties voor apotheekhoudende huisarts
Als apotheekhoudend huisarts ondervindt u de financiële consequenties van de corona-uitbraak zowel in het huisartsendeel als in het apotheekdeel van uw praktijk. Voor de huisartsenkant zijn er nu afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars. Voor de apotheek zijn die afspraken er nog niet. Ons advies: houd bij wat u aan extra kosten maakt.

Op 27 maart zijn LHV, VPH, InEen, NZa en de zorgverzekeraars het eens geworden over een pakket aan financiële maatregelen voor huisartsen in verband met de coronacrisis. Voor apotheekhoudenden zijn hierover nog geen afspraken gemaakt. Zorgverzekeraars Nederland heeft wel op hoofdlijnen aangegeven wat zij (gaan) doen. De KNMP dan wel contracteerpartijen zijn hierover met ZN respectievelijk verzekeraars in gesprek om tot duidelijke afspraken te komen. De Apotheekhoudende Afdeling van de LHV houdt hierover nauw contact met de KNMP. Zodra er meer nieuws is, informeren wij u hierover.

Vooruitlopend op concrete afspraken, is ons advies dat  u in ieder geval volgende zaken bijhoudt:

  1. Welke medewerkers door corona niet meer kunnen werken (risicogroep, risico’s in de werkuitvoering, uitval door corona) en welke uitval van productieve uren dat meebrengt;
  2. Welke extra directe kosten u maakt als gevolg van corona (extra inrichtingskosten, bezorgkosten, extra personele inzet etc.).