Cursus Medicatieveiligheid in de apotheekhoudende huisartsenpraktijk

 
Cursus Medicatieveiligheid in de apotheekhoudende huisartsenpraktijk
Weet u waar binnen uw praktijk de risico’s liggen op het gebied van medicatiebewaking en medicatieoverdracht? Tijdens de cursus Medicatieveiligheid in de apotheekhoudende huisartsenpraktijk leert u de risico’s in kaart te brengen en hoe u vervolgens de risico’s kunt beheersen en daarmee de medicatieveiligheid kunt verhogen.

De Apotheekhoudende Afdeling heeft in samenwerking met PraQties+ van 2014 tot en met 2016 deze nascholing voor het praktijkteam georganiseerd. Deze nascholing is door de deelnemers goed beoordeeld. Dit najaar start PraQties+ met een vervolg op deze nascholing. De cursus beslaat twee avonden. Tijdens de eerste avond komen de basisprincipes van risicomanagement aan bod. Op de tweede avond worden deze basisprincipes toegepast op de processen medicatiebewaking en medicatieoverdracht.

Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht bij info@praqtiesplus.nl.

Programma

De cursus spitst zich toe op het verhogen van de medicatieveiligheid door risico’s in de processen medicatiebewaking in de praktijk en overdracht in de zorgketen op te sporen en te beheersen. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen. Zo wordt gestart met een kennisquiz. Daarna wordt geïnventariseerd hoe ver de praktijk is met implementatie van de LHV beroepsnorm over de onderwerpen medicatiebewaking en begeleiding en de medicatieoverdracht. Ook komen de basisprincipes van risicomanagement aan bod.

Via diverse groepsopdrachten wordt nagegaan wat binnen de eigen praktijk mogelijk de risico’s en gevolgen zijn voor patiënten, en hoe deze beheerst kunnen worden. Het uitvoeren van een risico-analyse is ook onderdeel van de herziene ISO 9001 norm (2015). We werken zoveel mogelijk met praktische werkinstructies/checklists toegespitst op het AIS van de deelnemers.

Praktische informatie

  • Twee opleidingsavonden van 2,5 uur
  • 12-15 deelnemers
  • Accreditatie: Apothekersassistenten 7 punten KABIZ
  • Voor apothekers- en doktersassistenten werkzaam in apotheekhoudende huisartsenpraktijken
  • Andere mogelijkheid: de cursus wordt in de praktijk gegeven met de huisartsen en alle medewerkers die taken hebben in de apotheekprocessen.

Leerdoelen

  • U weet met welke maatregelen u de medicatieveiligheid binnen uw praktijk kunt verhogen, (en daarmee te voldoen aan de normeisen over medicatiebewaking en medicatieoverdracht).
  • U weet wat risicomanagement inhoudt en kent een methode om risicomanagement uit te voeren en te gebruiken, om zo continu te kunnen verbeteren.

Trainers

Rita Kerstholt, Esther Gjaltema en Maranda Doornbos werken samen binnen PraQties+. Zij delen de visie dat persoonlijke begeleiding en een praktijkgerichte benadering belangrijke succesfactoren zijn voor het blijven functioneren van een kwaliteitszorgsysteem op langere termijn. Samen hebben ze vele jaren ervaring met kwaliteitszorg in de eerste lijn. Onder meer als lead auditor, trainer en coach.

Training op locatie

Trainingen worden op diverse locaties in het land georganiseerd, maar kunnen ook voor de hagro/ waarneemgroep of voor de eigen praktijkmedewerkers op een zelf gekozen locatie gegeven worden. Meer informatie kunt u opvragen via info@praqtiesplus.nl.