Deel bereide geneesmiddelen tijdelijk weer vergoed

 
Een deel van de speciaal bereide geneesmiddelen, die per 1 maart werden uitgesloten voor vergoeding, worden in ieder geval tot en met 31 mei weer vergoed. Deze aanpassing wordt verwerkt in de G-Standaard met een update voor de AIS’en van april.

Afgelopen week heeft een eerste overleg plaatsgevonden tussen verzekeraars en organisaties van patiënten en zorgverleners over deze problematiek. De LHV Apotheekhoudende Afdeling nam deel aan dit overleg. Tijdens dit overleg is voor een deel van de uitgesloten middelen afgesproken dat die tijdelijk weer vergoed worden. De verzekeraars hebben aangegeven dat voor zover deze middelen in maart zijn afgeleverd deze alsnog vergoed zullen worden. Het beleid hieromtrent is vindbaar op site van elke zorgverzekeraar.

Vervolgtraject

In de periode tot en met 31 mei overleggen zorgverleners, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars over de definitieve vergoedingsstatus van deze geneesmiddelen. Daarbij heeft de LHV ook aandacht voor de eventuele administratieve belasting voor huisartsen rondom deze geneesmiddelen. Wij zullen u dus op de hoogte houden over verdere ontwikkelingen.

Over een ander deel van de geneesmiddelen is overeengekomen dat deze definitief niet meer voor vergoeding in aanmerking komen. Het betreft bijvoorbeeld een aantal middelen die identiek zijn aan vrij verkrijgbare middelen en daarom op grond van de Zorgverzekeringswet niet vanuit het basispakket vergoed mogen worden. Hetzelfde geldt voor een aantal specifieke geneesmiddelen die vanuit het ziekenhuis bekostigd moeten worden.

Bekijk ook de berichten van het NHG.