Eén kwaliteitsregister voor alle apothekersassistenten

 
Eén kwaliteitsregister voor alle apothekersassistenten
Met ingang van juli 2017 is er nog maar één register voor alle apothekersassistenten: Het Kwaliteitsregister Apothekersassistenten, beheerd door KABIZ. Het KAOF (kwaliteitsregister voor apothekersassistenten openbare farmacie) is samengegaan met het KAA (kwaliteitsregister voor apothekersassistenten).

Alle apothekersassistenten kunnen zich in het vervolg ongeacht waar ze werkzaam zijn (openbare farmacie, ziekenhuizen, poliklinieken, apotheekhoudende huisartspraktijken, etc.), na het samengaan van de registers in juli 2017, in één gezamenlijk kwaliteitsregister inschrijven: het Kwaliteitsregister Apothekersassistenten.
Beide registers werden in het verleden beheerd door KABIZ, dit blijft ook voor het gezamenlijke register het geval. Er is dan ook nog maar sprake van één registratieregeling. Hierdoor is er geen overschrijving meer nodig als de apothekersassistente wisselt van werkplek.

Waarom een kwaliteitsregister?


Wanneer een apothekersassistent geregistreerd is in het kwaliteitsregister, dan laat ze zien dat ze aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep voldoet. Dit betekent dat ze aan de buitenwereld kan laten zien dat ze het vak uitoefent volgens de juiste kwaliteitseisen. Zorgverzekeraars, overheid, werkgevers maar bovenal patiënten en cliënten geven steeds meer de voorkeur aan kwaliteitsgeregistreerde professionals. Voor meer informatie:  zie de website van de beroepsvereniging voor apothekersassistenten Optima Farma : https://optimafarma.nl/kwaliteit/