Enkele nieuwe indicatoren in uitvraag over 2017

 
Enkele nieuwe indicatoren in uitvraag over 2017
De voorbereidingen voor de jaarlijkse uitvraag van de kwaliteitsindicatoren zijn in volle gang. Er zijn vier nieuwe indicatoren toegevoegd en er zijn twee indicatoren vervallen. De uitvraag vindt dit jaar plaats tussen 19 maart en 16 april. De inlogcodes worden ook dit jaar weer verstuurd door DESAN. Die verzending vindt plaats op 19 maart.

Om u te helpen, ontvangen binnenkort alle hoofdvergunninghouders een mail van de Apotheekhoudende Afdeling met informatie over de uitvraag.

De veranderingen ten opzichte van vorig jaar hebben we hieronder voor u op een rijtje gezet:

Vervallen indicatoren:

7.9. Voorkeursmiddelen protonpompremmers, alle gebruikers

7.10 Voorkeursmiddelen NSAID’s, nieuwe gebruikers

Nieuwe indicatoren:

2.14 Afspraken met één of meerdere ziekenhuizen met betrekking tot medicatiegegevens die overgedragen dienen te worden bij opname- en ontslag

2.15 Deelname in lokale of regionale avond-, nacht- en weekenddienst

7.24 Nortriptyline bij patiënt van 65 jaar en ouder

7.25 Percentage gebruikers start DOAC’s bij patiënten van 71 jaar of ouder waarvan de nierfunctie bekend is

De kwaliteitsindicatoren worden gebruikt door zorgverzekeraars voor contracteren en door de Inspectie IGJ voor toezicht op afstand. Na deelname aan deze jaarlijkse meting ontvangt u een benchmarkverslag voor inzicht in uw eigen praktijk.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u mailen naar indicatorenfarmacie@lhv.nl