FMD: Boetebevoegdheid IGJ en scannertest

 
FMD: Boetebevoegdheid IGJ en scannertest
Vanaf 2020 krijgt de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de bevoegdheid om boetes op te leggen aan apotheken en apotheekhoudende huisartsenpraktijken, bij hun toezicht op naleving van de Falsified Medicines Directive. Wilt u zeker weten dat uw praktijk aan de FMD voldoet? Lees dan dit bericht.

Begin 2020 krijgt de IGJ de bevoegdheid om boetes op te leggen aan apotheken en apotheekhoudende praktijken die:

  • niet zijn aangesloten bij de NMVO (stichting Nederlandse Medicijnen Verificatie Organisatie) en/of
  • veel alerts veroorzaken en/of
  • niet scannen

In een wet die recent in behandeling is genomen bij de Tweede Kamer is de bevoegdheid om boetes op te leggen geregeld.

Aansluiting bij NMVO

De LHV Apotheekhoudende Afdeling adviseert apotheekhoudende praktijken die nog niet aangesloten zijn bij de NMVO dit zo spoedig mogelijk te regelen. Via deze link kunt u zich aanmelden bij NMVO: https://nmvo.nl/

Alerts

Er zijn apotheekhoudende praktijken die wel zijn aangesloten, maar nog heel veel alerts per dag genereren. Het is van belang de oorzaak van de foutmeldingen te achterhalen en daar zo mogelijk actie op te ondernemen.
Heeft u problemen met scannen? U kunt onderstaande (nieuwe) scannertest uitvoeren om na te gaan of uw scanner goed werkt.

Scannertest

Er is een nieuwe 2D-datamatrix om de scanners in de apotheek te testen. Hiermee kunnen de meest voorkomende fouten worden opgespoord. Het is belangrijk om deze test bij alle scanners uit te voeren, omdat de resultaten binnen een apotheek nog wel eens kunnen verschillen. Ook met identieke scanners en systemen.

Zo werkt de test:

  1. Controleer of de scanner is aangesloten op de computer.
  2. Open Kladblok of Word. DUS NIET TESTEN IN HET AIS!
  3. Scan onderstaande code:

 

Een succesvolle scan geeft als resultaat: 014791836674619110TEST398E53CA521723020121YZ0yz30CcE8222C468B

Verschijnen deze tekens niet? Raadpleeg dan de softwareleverancier of neem contact op met de leverancier van de scanner.

Vragen over FMD

Heeft u vragen over FMD? Op de website van LHV Apotheekhoudende Afdeling vindt u meer informatie over dit onderwerp.