FMD: meld u aan maar wacht met tekenen

Financiering FMD verkeert in een impasse
 
 
FMD: meld u aan maar wacht met tekenen
De financiering voor de start en invoering van de Falsified Medicines Directive (FMD) voor apotheekhoudenden is nog steeds niet gerealiseerd, ondanks gesprekken met VWS en de zorgverzekeraars. We raden u aan wel alvast de essentiële voorbereidingen te treffen, zodat u dit niet halsoverkop hoeft te doen als er duidelijkheid over de financiering is.

De deadline voor invoering van de FMD nadert snel. Vanaf 9 februari 2019 is de Europese verordening van kracht. Toch is de Stuurgroep FMD, bestaande uit KNMP, ASKA, NVZA en LHV, niet van plan om apotheekhoudenden te adviseren om aan te sluiten op het Nationale Medicijn Verificatie Systeem (NMVS) zolang onduidelijkheid over de financiering bestaat.

Startblokken

Om te voorkomen dat u op het laatste moment alle voorbereidingen moet treffen, adviseert de Stuurgroep FMD u wel om in de startblokken te gaan staan. Dit doet u door de volgende voorbereidingen te treffen:

  1. Meld u aan bij de Stichting Nationale Medicijnen Verificatie Organisatie (NMVO)
  2. Controleer uw barcodescanners

Voor de duidelijkheid: aanmelden bij de NMVO is niet hetzelfde als aansluiten op het NMVS. Dat laatste gebeurt pas als u het contract heeft ondertekend. Wij adviseren u te wachten met tekenen totdat er duidelijkheid over de financiering is.

Stap 1. Aanmelden NMVO

De Stichting NMVO is verantwoordelijk voor het verificatiesysteem NMVS. De NMVO adviseert apotheekhoudenden om zich voor 30 november aanstaande aan te melden, via https://nmvo.nl/inschrijven/. Zij garanderen dan tijdige aansluiting op het verificatiesysteem. Teken nog géén contract, aanmelden is voor nu voldoende.

Als apotheekhoudende huisarts kunt u zich registeren door bij ‘Soort organisatie’ apotheek in te vullen en bij ‘BIG nummer apotheker’ uw BIG nummer als huisarts in te vullen. De NMVO werkt aan een duidelijker aanmeldingsformulier voor apotheekhoudende huisartsen.

ICT-leveranciers zijn bezig met het bouwen van de software, zodat aansluiting op het verificatiesysteem vanuit een koppeling in het AIS of de zorgschil mogelijk is.

Stap 2. Scanners controleren

Nagaan of de barcodescanners in de apotheek klaar zijn voor de FMD kan eenvoudig:

  1. controleer of de scanner is aangesloten op de computer waarop u gaat testen
  2. open Kladblok of Word
  3. scan onderstaande code
  4. als de scanner geschikt is, verschijnt deze tekst in Kladblok of Word: ‘Uw scanner is klaar voor de Falsified Medicine Directive.’

QR-code

Wat houdt de Falsified Medicine Directive in?

De Falsified Medicine Directive (FMD) is een Europese verordening. Deze verplicht apotheekhoudenden om vanaf 9 februari 2019 alle geneesmiddelen in te scannen met een barcodescanner. Daarbij wordt het unieke serienummer afgemeld in de nationale databank. Daarnaast moet de verzegeling op de verpakking gecontroleerd worden.
Staat het unieke serienummer niet in de centrale database of is de verzegeling niet meer intact? Dan mag de apotheekmedewerker het doosje niet uitgeven en moet hij instanties als de IGJ en de fabrikant waarschuwen.

De FMD is er op gericht om geneesmiddelenvervalsing tegen te gaan. Meer informatie vindt u op onze website.