FMD: U kunt het contract met de NMVO nu tekenen

 
FMD: U kunt het contract met de NMVO nu tekenen
Het licht voor het tekenen van het contract met de NMVO (Nationale Medicijnen Verificatie Organisatie) staat op groen.

De stuurgroep FMD, waarin de Apotheekhoudende Afdeling zitting heeft, is actief betrokken geweest bij het tot stand komen van het conceptcontract met de NMVO. In het reeds verstuurde contract bleek echter nog een punt van discussie open te staan. Dit betrof de bepalingen over de aansprakelijkheid van apotheekhoudenden. De afgelopen weken heeft de stuurgroep FMD onverminderd contact hierover gehad met de NMVO. Als u zich heeft aangemeld, heeft u afgelopen maandag 17 december de beleidsuitgangspunten van de NMVO ontvangen die over de aansprakelijkheid gaan. Aanvullend hierop kunnen we nu melden dat volgens jurisprudentie een beroep van de NMVO op uitsluiting van aansprakelijkheid niet gehonoreerd zal worden in het geval van bewuste roekeloosheid en opzet van de NMVO. Dit biedt volgens ons voldoende houvast om het contract nu wel te ondertekenen.

Als u zich vóór 30 november jl. bij de NMVO heeft aangemeld en voor het einde van dit jaar tekent, heeft u de aansluitgarantie voor 9 februari (de ingangsdatum van de FMD-verplichtingen).
Eerder heeft de NMVO contracten aan apotheekhoudenden verstuurd met een tekentermijn van veertien dagen. Gezien de intensieve discussies over het contract heeft de NMVO ervoor gekozen de aansluitgarantie te verlengen tot 31 december 2018.

Als u zich nog niet heeft aangemeld, adviseren wij u dit per omgaande hier te doen.

Lees hier meer informatie over de Falsified Medicines Directive.