Handhaving Inspectie op FMD

Oproep aan alle apotheekhoudenden: Meld u snel aan bij de NMVO maar wacht met het tekenen van het contract!
 
 
Handhaving Inspectie op FMD
De Falsified Medicines Directive (FMD) is vanaf 9 februari 2019 van kracht en vanaf dat moment moeten alle apotheekhoudenden zich hieraan houden. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft bekend gemaakt dat zij niet meteen vanaf de invoering op alle eisen die hieruit voortkomen, zal gaan handhaven. De Nationale Medicijn Verificatie Organisatie (NMVO) voert overleg met de IGJ op welke wijze de IGJ in deze beginfase milder gaat handhaven.

Wat betekent dit voor u? Als u niet twijfelt over de authenticiteit van het geneesmiddel, hoeft u signalen uit het Nationale systeem (NVMS) nog niet te melden vanaf de invoering van de FMD op 9 februari. Wel heeft u de verplichting melding te maken bij de IGJ bij vermoeden van een vervalst geneesmiddel (niet pluis gevoel).

De mildere handhaving door IGJ vermindert de kans dat u en uw patiënten te maken krijgen met stagnatie bij het verstrekken van een geneesmiddel en het beperkt de toename van uw administratieve lasten bij de implementatie van het FMD. De implementatiedatum van 9 februari 2019 blijft wel de dag waarop alle partijen conform de FMD moeten gaan handelen: U dient als apotheekhoudende huisarts alle verpakkingen af te melden.

Herinnering: meld u snel aan bij de NMVO maar wacht nog even met tekenen!

In onze nieuwsbrief van 5 november hebben wij u geadviseerd om u uiterlijk 30 november aan te melden bij de NMVO (Nederlandse Medicijn Verificatie Organisatie). Daarmee heeft u de garantie dat zij u tijdig (voor 9 februari) zullen aansluiten op hun systeem, het NMVS (Nationaal Medicijnen Verificatie Systeem). Als u dat nog niet gedaan heeft, verzoeken wij u om u zo snel mogelijk aan te melden bij het NMVO. De garantie dat u tijdig wordt aangesloten is helaas verlopen als u zich nog niet heeft aangemeld.

Na het aanmelden vraagt de NMVO u ook om een contract te tekenen, zodat u daadwerkelijk wordt aangesloten. Daarover adviseren wij u nog steeds om daarmee te wachten. Er zijn namelijk nog onduidelijkheden rondom de aansprakelijkheid die nog moeten worden weggenomen. Als hier duidelijkheid over is en u dus gerust het contract kunt tekenen, melden wij dat in een volgende nieuwsflits.

Vragen?

Bezoek voor meer uitleg over de FMD onze website. Is uw vraag hiermee niet beantwoord, neem dan contact op met de Apotheekhoudende Afdeling, via apotheekhoudendeafdeling@lhv.nl