IGJ: doorgeleverde dexamfetaminebereiding alleen beperkt toegestaan

 
IGJ: doorgeleverde dexamfetaminebereiding alleen beperkt toegestaan
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) stelt dat het afleveren van doorgeleverde dexamfetamine alleen is toegestaan bij speciale behoefte van medische aard.

Hiervan is sprake bij:

IGJ geeft aan dat dexamfetamine alleen mag worden doorgeleverd als er geen adequaat geregistreerd alternatief is, zoals beschreven in de circulaire 'Handhavend optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers'. Het doet daarbij niet ter zake dat aan de andere voorwaarden voor doorgeleverde bereidingen wel wordt voldaan. Volgens IGJ kunnen de meeste patiënten het geregistreerde geneesmiddel Amfexa gebruiken. Apotheekhoudenden moeten dan het geregistreerde product afleveren.

IGJ gaat er nu op toezien dat alleen bij patiënten waarbij sprake is van een speciale behoefte van medische aard wordt afgeweken van Amfexa 5 mg.