IGZ: eindcontroles recepten dezelfde dag

 
IGZ: eindcontroles recepten dezelfde dag
Alle apothekers, dus ook de apotheekhoudende huisartsen, dienen de eindcontroles op recepten dagelijks uit te voeren in plaats van de eerdergenoemde termijn van 24 uur. Dit is een nadrukkelijk eis van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De inspectie toetst hier inmiddels al op, dus het is belangrijk dat u in uw werkwijze hier zo snel mogelijk rekening mee houdt.

In de beroepsnorm voor apotheekhoudende huisartsen (versie 2014) staat bij 5.1.b Eindcontrole dat deze eindcontrole als regel op dezelfde dag, doch uiterlijk binnen 24 uur moet worden uitgevoerd. Dit staat ook zo omschreven in de richtlijn Ter hand stellen van de KNMP. Bij deze eindcontrole wordt gelet op de traceerbaarheid van de handelingen, hoe medicatiebewakingssignalen zijn verwerkt of alle controles zijn uitgevoerd en of de juiste informatie is gegeven. Voor avond- en nachtrecepten geldt dat de eindcontrole binnen 12 uur of uiterlijk de volgende ochtend moet plaatsvinden.

De genoemde 24 uur geeft ruimte om de eindcontrole tot de maximale termijn uit te stellen, soms pas de volgende dag. De Inspectie is hiermee niet akkoord en geeft aan dat de eindcontrole door apothekers en apotheekhoudende huisarts structureel op de dag van terhandstelling dient plaats te vinden.

De Apotheekhoudende Afdeling zal daarom een addendum maken voor de beroepsnorm, waarin de normeis Eindcontrole wordt aangepast.