Implicaties visitatieprogramma voor apotheekhoudende huisartsen

 
Implicaties visitatieprogramma voor apotheekhoudende huisartsen
De toelichting op de systematiek van het visitatieprogramma als een van de herregistratie-eisen voor huisartsen is gereed. Ook de implicaties voor de apotheekhoudende huisartsen zijn hiermee helder en duidelijk geworden.

Volledige praktijkcertificering

Namens de apotheekhoudende huisartsen is de Apotheekhoudende Afdeling in gesprek gegaan met het NHG over de mogelijkheid om gecertificeerde apotheekhoudende praktijkhouders ook vrij te stellen van de verplichte visitatie. Na overleg is besloten dat apotheekhoudende huisartsen die zijn gecertificeerd voor hun apotheek en daarnaast een ISO 9001-certificaat voor hun medische praktijk hebben ontvangen, ook voldoen aan de herregistratie-eisen. Voor alle huisartsenpraktijken gold al dat een NPA-accreditatie betekent dat de visitatie in het kader van herregistratie niet verplicht is.

De volledige lijst van instellingen die de accreditering en certificering doen van (apotheekhoudende) huisartsenpraktijken vindt u in de toelichting op Mijnvisitatie.nl. Voor deelname aan het visitatieprogramma verwijzen wij u naar de informatie op www.mijnvisitatie.nl.

Geaccrediteerde of gecertificeerde praktijk

Als u als huisarts heeft deelgenomen aan praktijkaccreditering of certificering, is het belangrijk dat u dit bij uw herregistratie aantoont bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). De RGS werkt momenteel aan deze uitwerking en verwacht dit voor 1 juli te publiceren op de RGS-website. Moet u zich in 2016 herregistreren, dan wordt u ruim voor die datum door de RGS aangeschreven als extra herinnering.

Heeft u vragen?

Voor vragen over het visitatieprogramma zijn de medewerkers van het Bureau Visitatie Huisartsen te bereiken via e-mail: info@mijnvisitatie.nl. Voor vragen over uw herregistratie kunt u terecht op de website van RGS of per e-mail: herregistratie@fed.knmg.nl.