Inspectie bezoekt apotheekhoudende huisartsenpraktijken

 
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ; voorheen de IGZ) zal in het kader van Risicotoezicht in de maand november bezoeken afleggen aan 20 apotheekhoudende praktijken. Bij dit toezicht richt IGJ zich op de grootste risico's in de farmaceutische zorg, waarbij onderscheid kan worden gemaakt in risico-objecten, risicopatiënten, risicoprocessen en risicogeneesmiddelen.

Tijdens inspectiebezoeken aan apotheekhoudende huisartsen houdt de inspectie o.a. toezicht op de thema’s:
•    Ter hand stellen van geneesmiddelen;
•    Kwaliteit en organisatie;
•    Patiëntendossier;
•    Monitoren van geneesmiddelengebruik en
•    Bereiden van geneesmiddelen.

Elk thema wordt op meerdere onderwerpen getoetst. Deze onderwerpen zijn vastgelegd in een bezoekinstrument dat is gebaseerd op risico’s die door de Inspectie zijn geïdentificeerd. Op basis van verslagen van reeds afgelegde bezoeken heeft de LHV een adviesdocument opgesteld waarin we de beoordeelde onderwerpen hebben beschreven, met daarbij een handreiking hoe deze in de praktijk op te lossen. Het adviesdocument kunt u vinden op het besloten gedeelte van onze website, en is alleen toegankelijk voor leden van de Apotheekhoudende Afdeling LHV.

Meer informatie over IGJ en apotheekhoudende huisartsen leest u op de IGJ-website.

IGJ heeft een bezoek aangekondigd, wat nu?

Bekijkt u dan ons adviesdocument en neemt u dan contact op met de Apotheekhoudende Afdeling. Naast het adviesdocument voorzien we u graag van persoonlijk advies. Dat kan telefonisch of op locatie. Ook bij de opvolging van het rapport, bezoek of te nemen maatregelen is de Apotheekhoudende Afdeling u graag van dienst.

Na afloop van het IGJ-bezoek

Mocht u de IGJ op bezoek krijgen, dan ontvangt u na afloop van IGJ een (concept) rapport. Om ook andere apotheekhoudende leden goed van advies te kunnen voorzien, willen wij graag weten wat de IGJ precies toetst en rapporteert. Daarom zouden wij graag een kopie van dit rapport ontvangen. De inhoud gebruiken we (anoniem) voor het aanpassen van ons adviesdocument en voor evaluatie van deze bezoeken in het gesprek met IGJ. 

Contactgegevens

Apotheekhoudende Afdeling LHV
apotheekhoudendeafdeling@lhv.nl
030-28 23 739