LHV start meldpunt over hulpmiddelenbeleid Zilveren Kruis [update]

 
LHV start meldpunt over hulpmiddelenbeleid Zilveren Kruis [update]
Met ingang van 2021 gaat Zilveren Kruis een ander inkoopbeleid voor hulpmiddelen voeren. De levering van medische hulpmiddelen wordt ondergebracht bij landelijk opererende partijen en niet meer bij apotheekhoudenden. Dit beleid raakt u als apotheekhoudend huisarts op twee manieren, zowel als verstrekker van hulpmiddelen als in uw rol als voorschrijver.

Update 22-04-2021: Graag brengen wij onderstaand bericht nogmaals onder uw aandacht. Inmiddels zijn er bijna 200 meldingen gedaan. Via het online formulier kunt u tot en met juni 2021 voorbeelden uit uw praktijk doorgeven.  

Tijdens de eerste zes maanden in 2021 verzamelen we via onderstaand meldpunt uw signalen. Deze bundelen en delen we met Zilveren Kruis om aan te geven waar reparatie nodig is. U vindt het meldpunt via deze link

Het kost circa 2 minuten om het online formulier in te vullen waarbij u zowel een klacht als een goed voorbeeld kunt registreren.

Bericht van 21 december 2020

We hebben als LHV van verschillende (apotheekhoudende) huisartsen bezwaren tegen dit beleid ontvangen. Daarin wordt gesteld dat dit beleid lokale structuren afbreekt, patiënten in verwarring brengt en extra werk en administratieve lasten veroorzaakt voor (apotheekhoudende) huisartsen.

Meldpunt

Het LHV 7 Kringen overlegteam (die overlegt met Zilveren Kruis over het contractvoorstel voor huisartsen) heeft daarom een meldpunt ingericht om signalen van huisartsen te kunnen verzamelen over de gevolgen van dit beleid, zowel klachten als goede voorbeelden. Tijdens de eerste zes maanden in 2021 verzamelen we uw signalen, die bundelen en delen we met Zilveren Kruis om aan te geven waar reparatie nodig is. Dit meldpunt is vanaf nu beschikbaar en Zilveren Kruis is hiervan op de hoogte. U vindt het via deze link.

Het kost circa 2 minuten om het online formulier in te vullen waarbij u zowel een klacht als een goed voorbeeld kunt registeren. U kunt uw melding ook als apotheekhoudend huisarts maken.We roepen u op om alle gevallen te melden. Per keer kunt u het formulier invullen, gedurende de eerste zes maanden van 2021. Met deze meldingen kunnen we, samen met andere partners, Zilveren Kruis hopelijk overtuigen om dit beleid alsnog aan te passen. 

LHV in overleg met Zilveren Kruis

Samen met InEen, V&VN en de KNMP heeft de LHV een brief naar Zilveren Kruis gestuurd waarin we onze zorgen en ongenoegen rond het hulpmiddelenbeleid van Zilveren Kruis uitspreken. We roepen Zilveren Kruis op om met ons in gesprek te gaan zodat we onze bezwaren kunnen toelichten en Zilveren Kruis alsnog stopt met hun hulpmiddelenbeleid. Zodat huisarts, wijkverpleegkundige, apotheekhoudend huisarts en openbaar apotheker zich kunnen richten op doeltreffende en doelmatige hulpmiddelenzorg die het best past bij de zorgvraag van hun patiënten.