Machtiging nodig voor vergoeding deel van apotheekbereidingen

 
Bijna alle zorgverzekeraars hebben besloten een deel van de apotheekbereidingen, die in maart ter discussie ter kwamen te staan, alleen nog op machtiging te vergoeden. De voorwaarden hiervoor verschillen per verzekeraar. De LHV vindt dat hiermee de gelijke toegang tot zorg wordt aangetast.

Begin maart ontstond er grote onrust onder zowel patiënten als zorgverleners, doordat zorgverzekeraars plotseling de vergoeding van veel apotheekbereidingen stopzetten. In overleg met organisaties van patiënten en zorgverleners, waaronder de LHV en de LHV Apotheekhoudende Afdeling, besloten verzekeraars om tot 1 juni een deel van de vergoedingen tijdelijk te hervatten en nader overleg te voeren over het vervolg.

Machtiging vereist voor vergoeding

De meeste zorgverzekeraars hebben nu besloten een deel van deze bereidingen per 1 juni 2015 te blijven vergoeden waarbij in een aantal gevallen een machtiging noodzakelijk is. De voorwaarden waarop de patiënt de machtiging krijgt, zijn niet altijd helder en kunnen per verzekeraar verschillen. Als de patiënt niet de vereiste machtiging heeft, moet hij het middel zelf betalen in de apotheek. Voor een deel van de tijdelijk nog vergoede bereidingen wordt per 1 juni de vergoeding alsnog definitief gestopt.

Een volledige lijst van bereidingen, vergoedingen en evt. aanvullende voorwaarden is gepubliceerd op de website van de KNMP.

Ongelijk beleid verzekeraars

De verschillen in vergoeding voor op maat bereide medicijnen ondermijnen de gelijke aanspraken van patiënten op zorg binnen het basispakket. De verzekeraars stellen dat dit het gevolg is van de Mededingingswet, waardoor zij hierover onderling geen afspraken mogen maken.

Zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiëntenfederatie NPCF stuurden daarom onlangs een gezamenlijke brief aan VWS waarin zij het ministerie verzoeken om de Autoriteit Consument & Markt (ACM) duidelijkheid te vragen over het gezamenlijk besluiten over de vergoedingsstatus van doorgeleverde bereidingen. Wanneer de Mededingingswet dit niet toestaat, verzoeken zij om Zorginstituut Nederland hierover te laten besluiten. Een gezamenlijke duiding van de vergoedingsstatus zou ook een oplossing kunnen bieden voor de nu gevraagde machtigingen.

Gevolgen voor (apotheekhoudende) huisartsen

Wat betekent dit voor de huisarts, en de apotheekhoudende huisarts? Veel van de bereidingen waar het hier om gaat, worden voorgeschreven in de tweede lijn. De huisarts zal in de dagelijkse praktijk relatief weinig last ervaren. Voor de apotheekhoudende huisarts is het van belang bij het aannemen van deze receptuur goed te controleren welke status de bereiding heeft en of aan de eventueel gestelde voorwaarden (bijv. een machtiging) is voldaan.