Mogelijk in de toekomst ook apotheekcertificering door NPA

 
De NPA is in 2016 een pilot gestart om apotheekhoudende huisartsenpraktijken ook te certificeren op hun apotheekgedeelte. Voor apotheekhoudende huisartsen zou het immers praktisch kunnen zijn om beide certificeringen in één keer te kunnen laten uitvoeren.

Er is echter gebleken dat de basis waarop NPA de certificering doet in apotheekhoudende praktijken niet overeenkomt met de beroepsnorm ‘Farmaceutische zorgverlening door apotheekhoudende huisartsen’ die voor alle apotheekhoudende huisartsenpraktijken geldt. Dat betekent dat formeel de NPA met hun huidige methode niet de certificering kan doen voor apotheekhoudende praktijken. Daarover hebben we u al eerder bericht

Omdat de NPA wel de wens heeft om ook deze praktijken te kunnen certificeren, zijn wij in overleg met elkaar gegaan.  

De stand van zaken

We hebben door een onafhankelijke partij, de NEN, de verschillen in kaart laten brengen. Dit is afgelopen maand gebeurd en heeft een aantal aanbevelingen voor de aanpassing van de NPA-certificering opgeleverd. Belangrijke punten van aandacht zijn hierbij directiebeoordeling, leiderschap, frequentie en inhoud stakeholders- en risicoanalyse en kennis en plannen van wijzigingen. De NPA heeft het streven om ontbrekende onderwerpen aan te vullen. De afspraak is om daarna door de NEN als onafhankelijke partij met expertkennis op dit gebied, te laten toetsen of aan alle eisen is voldaan. Als dat zo is, dan hebben apotheekhoudende huisartsen een extra aanbieder om uit te kiezen als ze zich willen laten certificeren.

Voor de huidige aanbieders zie het document “Overzicht certificerende instellingen beroepsnorm 2014” op: https://apotheekhoudend.lhv.nl/service/ondersteunende-producten-bij-de-beroepsnorm