Nieuwe verenigingsstructuur: bestuur afgetreden, commissie in oprichting

 
De Apotheekhoudende Afdeling van de LHV gaat een nieuwe fase in. Het huidige bestuur van de Afdeling is afgetreden en er is een commissie in oprichting waarin de LHV en inkooporganisaties voor apotheekhoudende huisartsen nadrukkelijk gaan samenwerken. Het doel is de ondersteuning en belangenbehartiging van apotheekhoudende huisartsen te verbeteren en stroomlijnen.

De afgelopen maand hebben alle leden van de LHV Apotheekhoudende Afdeling de gelegenheid gehad om hun mening te geven over een nieuwe verenigingsstructuur. In een online peiling stemde een overweldigende meerderheid (96%) vóór de voorgestelde veranderingen. In de Ledenraad van 23 november jl. is de keuze formeel bevestigd.

In de nieuwe structuur heeft de Apotheekhoudende Afdeling geen eigen bestuur meer. In het landelijk bestuur van de LHV wordt er een bestuurder nadrukkelijk verantwoordelijk voor de apotheekhoudende zaken. Er wordt een commissie opgericht met leden van de Apotheekhoudende Afdeling, waaronder vertegenwoordigers van de inkooporganisaties. De commissie kan zelfstandig besluiten nemen, binnen het mandaat van de LHV-bestuurder. Een complete uitleg over de nieuwe structuur vindt u in het document ‘Eén LHV voor apotheekhoudende huisartsen’:

Aftreden bestuursleden

Met de beslissing voor deze nieuwe structuur hebben we afscheid genomen van het zittende bestuur. Maarten Vermeulen vervulde 11 jaar een bestuursfunctie, Rob Keijzer deed dat ruim 9 jaar.

Enkele wapenfeiten uit hun bestuursperiode:

• Apotheekhoudende huisartsen op de kaart gezet, onder andere door goede contacten met VWS en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

• Bindende rol vervuld om de inkooporganisaties om de tafel te krijgen.

• Organiseren van de cursusdag “Starten als Apotheekhoudend Huisarts”.

• Geïnvesteerd in kwaliteitsbeleid.

Tijdens de Ledenraad op 23 november is décharge verleend aan beide bestuursleden. Wij danken Maarten en Rob hartelijk voor hun inspanningen voor de vereniging.