'Ook in de farmacie moet het roer om'

 
Het zal u niet ontgaan zijn dat het manifest ‘Het roer moet om’ heel wat teweeggebracht heeft in de huisartsenzorg. Begin oktober zijn afspraken tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en ministerie gepresenteerd waarmee échte verandering in het belang van huisartsen en patiënten moet worden bewerkstelligd. Na de goede (eerste) resultaten in de huisartsenzorg verbreedt de discussie zich nu naar de rest van de eerste lijn.

Als apotheekhoudend huisarts heeft u niet alleen in uw huisartsenvak te maken met de administratieve lastendruk, maar net zo goed in het apotheekdeel. Ook daar moet het roer om, vindt de Apotheekhoudende Afdeling. André Rouvoet, voorzitter van de Zorgverzekeraars Nederland, heeft laten weten ook in de rest van de eerstelijnszorg de bureaucratie te willen verminderen.

Afgelopen jaar hebben we samen met de KNMP, ASKA en NVPF een onderzoek gedaan naar regeldruk in de farmacie. Op dit moment leggen we de laatste hand aan een actieplan op basis van deze uitkomsten. In dit plan zitten concrete aangrijpingspunten om mee aan de slag te gaan. Wat ons betreft is dit dus de basis om ook voor de farmacie de administratieve lasten drastisch terug te brengen. We informeren u binnenkort verder over dit onderwerp.