Overleg over vergoeding bereidingen

 
Deze week zal overleg plaatsvinden tussen vertegenwoordigers van patiënten, voorschrijvers, apotheekhoudenden en verzekeraars over de geschrapte vergoeding van een lijst bereidingen.Ook de LHV Apotheekhoudende Afdeling zit hierbij aan tafel, onder meer om duidelijkheid te krijgen over de declaratie van deze bereidingen.

Zowel patiënten als zorgverleners waren verbaasd en overvallen door het met onmiddellijke ingang schrappen van de vergoeding voor een groot aantal bereidingen. Zorgverleners zijn het op veel punten niet eens met de argumentatie die verzekeraars hier voor aanvoeren. De keuze voor het niet meer vergoeden van een aantal bereidingen is een maatregel die de patiënt met specifieke kenmerken en zorgvraag dupeert.

Het overleg zal plaatsvinden onder voorzitterschap van Zorginstituut Nederland, en moet duidelijkheid gaan scheppen over de vergoedingen.