Pneumokokkenvaccins toch niet zelf afmelden

 
Pneumokokkenvaccins toch niet zelf afmelden
Dit najaar zullen veel huisartsen naast griepvaccinaties ook pneumokokkenvaccinaties aanbieden. Na aandringen van de Apotheekhoudende Afdeling heeft de IGJ besloten dat apotheekhoudende huisartsen de vaccins niet zelf hoeven af te melden in de nationale databank NMVS.

De vaccins worden, onder verantwoordelijkheid van het RIVM, afgeleverd door de SNPG bij de huisartsen. De afspraak is nu dat vaccins die worden geleverd door de SNPG ook door de SNPG worden afgemeld.     

Vaccins vallen onder de Falsified Medicines Directive (FMD). Het RIVM was van mening dat de apotheekhoudende huisartsen de vaccins zelf moesten afmelden, zoals ze dat ook bij andere medicatie moeten doenWij hebben daar bezwaar tegen gemaakt. De apotheek van de huisartsenpraktijk speelt immers geen enkele rol bij de levering van de vaccins. We hebben bezwaar aangetekend bij het RIVM, dat vervolgens een zienswijze heeft gevraagd aan toezichthouder IGJ. Deze heeft uiteindelijk besloten dat de SNGP ook voor apotheekhoudende huisartsen de vaccins dient af te melden. Een positief resultaat dus voor u als apotheekhoudend huisarts.