Problemen beschikbaarheid van geneesmiddelen

 
Geregistreerde geneesmiddelen zijn soms tijdelijk of definitief niet beschikbaar. Productieproblemen of bedrijfseconomische redenen zijn vaak de oorzaak hiervan. Het kost de apotheekhoudende praktijk vaak veel tijd om een oplossing te zoeken voor een niet-beschikbare geneesmiddel. Dit geldt voor geneesmiddelentekorten van preferente middelen, waarbij het vaak gaat om grote groepen patiënten. Maar er zijn ook beschikbaarheidsproblemen van niet-preferente middelen waarbij moet worden gezocht naar een oplossing.

Farmanco ( KNMP) probeert de informatie over problemen met beschikbaarheid, op basis van meldingen van apothekers, groothandels en leveranciers, zo goed mogelijk te stroomlijnen en geeft informatie over:

  • de reden van niet-beschikbaarheid
  • de verwachte datum van beschikbaarheid
  • de farmaceutische substitutie
  • de farmacotherapeutische alternatieven.

Op dit moment zijn er leveringsproblemen met carbamazepine en carbamazepine retard. Raadpleeg de website Farmanco voor eventuele suggesties voor substitutie. Het NHG informeert u zonodig over voorschrijfadviezen (zoals eerder ook bij het tekort aan Levothyroxine).