Raad van State stelt apotheekhoudende huisarts in het gelijk

 
Raad van State stelt apotheekhoudende huisarts in het gelijk
Op 16 januari jl. heeft de Raad van State een apotheekhoudende huisarts in Annen (Drenthe) in het gelijk gesteld in een geschil met de minister over de apotheekvergunning. Door deze uitspraak wordt het hele gebied waarvoor de aanvraag was ingediend, vergund. De Apotheekhoudende Afdeling is blij met deze uitkomst. Het is goed nieuws voor de betreffende praktijk en kan positief uitwerken voor andere apotheekhoudende huisartsen.

De Raad van State bevestigt daarmee een eerdere uitspraak van de rechtbank. Die uitspraak werd door de minister in hoger beroep aangevallen, omdat hierdoor een deel van de patiënten binnen een dorpskern wel de geneesmiddelen bij de apotheekhoudende huisarts mocht halen en het andere deel van de patiënten binnen de dorpskern zijn geneesmiddelen bij de openbare apotheek verderop moest halen. Omdat de minister dit onwenselijk vindt, heeft het ministerie daarom tot nu toe vergunningen per deelgebied (dorpskern) verleend. Hierdoor kon door het geldende afstandscriterium een heel deelgebied niet worden vergund als de afstand tussen de openbare apotheek en de eerste potentiele patiënt van de huisarts minder dan 4,5 km bedroeg.

De Raad van State geeft in zijn uitspraak aan dat nergens in de Geneesmiddelenwet geschreven staat dat vergunningen per deelgebied moeten worden verleend. Een huisarts kan voor een aaneengesloten gebied een vergunning aanvragen en de minister dient dan te beoordelen of al dan niet aan het afstandscriterium wordt voldaan en al dan niet de vergunningsaanvraag wordt gehonoreerd.

Gevolgen van deze uitspraak

De uitspraak kan tot gevolg hebben dat er meer metingen moeten worden gedaan om het afstandscriterium te handhaven. Het gaat dan immers niet meer om de eerste potentiele patiënt gemeten vanaf de openbare apotheek, maar kan meer patiënten binnen een gebied betreffen die op de grens van 4,5 km van de openbare apotheek zitten.

Welke gevolgen deze uitspraak voor het vergunningenbeleid voor apotheekhoudende huisartsen precies zal hebben, zoeken wij op dit moment uit. Hier komen wij dus zeker op terug.