Reminder: behoeftepeiling nascholing apotheekassistenten

 
Reminder: behoeftepeiling nascholing apotheekassistenten
De SSFH onderzoekt of en welk nascholingsaanbod wenselijk is voor het personeel van apotheekhoudende huisartsen en onder welke voorwaarden dit mogelijk is. Zij is daarvoor in gesprek met de Stichting Bedrijfsfonds Apotheken (SBA), die al een breed nascholingspakket verzorgt voor personeel van openbare apotheken, waaronder de apothekersassistenten. Het aanbod van SBA is in de praktijk niet altijd direct, of tegen meerkosten, beschikbaar voor personeel van apotheekhoudende huisartsen.

Om een goed aanbod samen te kunnen stellen, willen wij u vragen om een korte enquête in te vullen. Op deze manier kunt u kenbaar maken aan welke soort (na)scholing er specifiek behoefte is en in welke vorm (klassikaal, e-studie of in company). Om deel te nemen aan de enquête, gaat u naar www.ssfh.nl/enquete.

Voor het aanbod van SBA kijkt u op www.sbaweb.nl/nascholing.