Start uitvraag kwaliteitsindicatoren over 2018 op 18 maart 2019

 
Start uitvraag kwaliteitsindicatoren over 2018 op 18 maart 2019
Vanaf maandag 18 maart 2019 worden de kwaliteitsindicatoren over het kalenderjaar 2018 uitgevraagd. U ontvangt op die dag per mail een inlogcode van Desan, de ontwikkelaar van de webenquête. U kunt de kwaliteitsindicatoren tot en met maandag 15 april 2019 invullen.

Binnenkort ontvangt elke hoofdvergunninghouder van de Apotheekhoudende Afdeling LHV een mail met informatie over de uitvraag.

De gids met indicatoren is gereed en kunt u onderaan dit bericht downloaden. Daar vindt u ook uitleg over het invullen van de webenquête.

Dit jaar worden er 17 indicatoren uitgevraagd waarvan 7 nieuwe indicatoren.

Nieuwe indicatoren:

1.4 Foliumzuur met methotrexaat 
1.14 Receptcontrole op de dag van aflevering
1.15 Worden kinderdoseringen aantoonbaar nagerekend?
1.17 Registratie beoogde therapieduur antistollingsmiddelen
3.1 Overeenkomst betreffende gereedmaken van geneesmiddelen in geïndividualiseerde distributievormen (GDV) met leveranciers(s) die werken volgens de GDS Norm
3.2 Zorginstellingen waar farmaceutische zorg aan cliënten door middel van GDV wordt geleverd en waarmee een samenwerkingsovereenkomst is gesloten
3.3 Thuisorganisaties waar farmaceutische zorg aan cliënten door middel van GDV wordt geleverd en waarmee een samenwerkingsovereenkomst is gesloten