Terugroepactie aantal glycopyrronium tabletten op patiëntniveau

 
Terugroepactie aantal glycopyrronium tabletten op patiëntniveau
Een partij tabletten glycopyrronium 1mg van de bereidingsapotheek Pharmaline wordt op patiëntniveau teruggeroepen. De hoeveelheid werkzame stof is niet in alle tabletten gelijk. Heeft u deze tabletten van Pharmaline verstrekt vanuit uw apotheek? Dan moet u de betreffende patiënten oproepen om de tabletten van deze batch te komen omruilen in de apotheek.

De bereidingsapotheek heeft in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd besloten tot deze terugroepactie.

Om welke batch gaat het?

Er wordt één batch van 1 mg glycopyrronium tabletten teruggeroepen van bereidingsapotheek Pharmaline. Deze batch is te herkennen aan het batchnummer op de verpakking, namelijk
C277-000281831. De problemen met de kwaliteit zijn alleen bij één bereidingsapotheek gevonden en alleen van één bepaalde batch.

Er wordt geen tekort verwacht aan glycopyrronium tabletten door deze terugroepactie, dit medicijn wordt door meerdere bereidingsapotheken gemaakt. Bij die medicijnen zijn geen problemen in de kwaliteit gevonden.

Wat moet u doen?

Het gaat om een terugroepactie op patiëntniveau. U dient de betreffende gebruikers te benaderen zodat zij hun medicijnen bij u kunnen omruilen.
Via een Oranje Handbrief wordt u geïnformeerd over retourzending aan Pharmaline en creditering van de genoemde batch.

Patiënten informeren

Het is voor patiënten goed om te weten dat er géén vervuilde of gevaarlijke stoffen zijn gevonden in de tabletten. Het enige probleem dat ontdekt is heeft te maken met de hoeveelheid van de werkzame stof in de tablet.

Zie voor verdere informatie de website van IGJ