Terugroepactie Losartan op patiëntniveau

 
Terugroepactie Losartan op patiëntniveau
Een aantal medicijnen met daarin de werkzame stof Losartan van de fabrikanten Accord Healthcare BV en Apotex Nederland BV wordt op patiëntniveau teruggeroepen. Dit vanwege een ongewenste stof (NMBA) in een beperkt aantal partijen van deze medicijnen. Apotheekhoudende huisartsen moeten hun patiënten oproepen om de vervuilde Losartan te komen omruilen bij de apotheek.

De fabrikanten hebben besloten tot deze terugroepactie in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

Om welke geneesmiddelen gaat het?

Het gaat om een beperkt aantal medicijnen met daarin Losartan. Van Accord betreft het Losartan kalium 100 mg tabletten. Van Apotex betreft het Losartan kalium 50 en 100 mg, en Losartan kalium/Hydrochloorthiazide 50/12,5 en 100/25 mg tabletten. Zie voor meer informatie deze pagina
De partijen die zijn onderzocht en waarin de verontreiniging niet is aangetroffen, blijven beschikbaar.

De Inspectie meldt dat de hoeveelheden NMBA die in Losartan zijn gevonden gering zijn. De kans dat een patiënt daadwerkelijk kanker krijgt bij gebruik van de verontreinigde medicijnen is erg klein.

Wat moet u doen?

Het gaat om een terugroepactie op patiëntniveau. U dient de betreffende gebruikers te benaderen zodat zij hun medicijnen bij u kunnen omruilen.
Voor uitgebreidere informatie, zie de website van de Inspectie.

Ook verontreiniging in Irbesartan Focus die niet meer op de markt is

De Inspectie heeft ook bekendgemaakt dat er in enkele partijen van het geneesmiddel Irbesartan Focus Care Pharmaceuticals die in 2017 op de markt zijn gebracht, een verontreinigde grondstof is aangetroffen. De betreffende partijen zijn al geruime tijd niet meer op de markt in Nederland. Daarom kunnen ze niet meer worden terugroepen. U en uw patiënten hoeven dus ook geen actie te ondernemen. In Irbesartan producten die nu in Nederland op de markt zijn, zijn geen verontreinigingen aangetroffen.
Zie voor verdere informatie de website van de Inspectie.