Tips voor samenwerkingsafspraken over medicatiebeoordeling

 
Tips voor samenwerkingsafspraken over medicatiebeoordeling
Om de samenwerking bij medicatiebeoordeling voorspoedig te laten verlopen, hebben LHV, KNMP en NHG de checklist Samenwerkingsafspraken medicatiebeoordeling opgesteld. In deze checklist benoemen we de belangrijkste onderwerpen waarvoor u afspraken dient te maken.

Medicatiebeoordeling kan een belangrijke bijdrage leveren aan goed en veilig medicijngebruik door oudere patiënten die verschillende soorten medicatie gebruiken. Medicatiebeoordeling is een multidisciplinaire activiteit, wat betekent dat huisartsen en apothekers hier gezamenlijk mee bezig zijn. Om deze samenwerking voorspoedig te laten verlopen, is het allereerst belangrijk om met elkaar goede afspraken te maken. Om u daarin te ondersteunen is de checklist Samenwerkingsafspraken medicatiebeoordeling opgesteld.

Afspraken duidelijk maken

Met behulp van deze checklist zorgt u ervoor dat de verantwoordelijkheden en randvoorwaarden voor apotheker en u als huisarts duidelijk zijn, voordat u gezamenlijk, met de patiënt, met medicatiebeoordeling aan de slag gaat. Het is vervolgens aan u en aan de apotheker waarmee u samenwerkt, om concrete invulling te geven aan deze afspraken. Dit is bijvoorbeeld afhankelijk van de behoeften van uw beiden, uw ICT-systemen en verdere samenwerking.

Bekijk de checklist Samenwerkingsafspraken medicatiebeoordeling »

Toetsing Inspectie

De IGZ ziet erop toe dat er een goede medicatiebeoordeling plaatsvindt voor kwetsbare ouderen met polyfarmacie. Een van de zaken waarop de IGZ toetst, is of er samenwerkingsafspraken tussen huisartsen en apothekers zijn vastgelegd. Lees meer over het toetsingskader van de Inspectie, zoals toetsingscriteria en groeimodel.

Meer over medicatiebeoordeling