Uitvraag KIF 18 maart t/m 15 april 2019

 
Uitvraag KIF 18 maart t/m 15 april 2019
De jaarlijkse uitvraag van de Kwaliteitsindicatoren Farmacie (KIF) onder Apotheekhoudende Huisartsen zal lopen van 18 maart tot en met 15 april 2019.

Begin februari komt de indicatorgids voor Apotheekhoudende Huisartsen beschikbaar, de gegevens van apotheekhoudenden worden beschikbaar gesteld door het CIBG. De uitvraag zal plaatsvinden via een digitale enquêtetool van DESAN. Meer informatie over de indicatoren komt binnenkort via onze website beschikbaar.