Uitvraag kwaliteitsindicatoren opgeschort vanwege corona-uitbraak

 
Uitvraag kwaliteitsindicatoren opgeschort vanwege corona-uitbraak
De Apotheekhoudende Afdeling LHV heeft besloten de Landelijke Uitvraag Kwaliteitsindicatoren Farmacie (KIF) op te schorten. In verband met het coronavirus wordt er door apotheekhoudenden vol ingezet op de patiëntenzorg, waardoor het aanleveren van de indicatoren niet mogelijk is.

We hebben daarom overleg gehad met de KNMP en de Inspectie IGJ en de uitvraag opgeschort.

De uitvraag voor de kwaliteitsindicatoren zou dit jaar tussen 1 april en 11 mei plaatsvinden. Gezien de corona-uitbraak vindt de Apotheekhoudende Afdeling het belangrijk dat apotheekhoudenden hun volle aandacht kunnen richten op de patiëntenzorg. Uiterlijk 1 juli wordt besloten of de uitvraag op een later moment in 2020 zal plaatsvinden of dat de uitvraag dit jaar in zijn geheel vervalt. Zodra daar nieuws over is, zullen we het via onze kanalen bekendmaken.

Als u hier nog vragen over heeft, neemt u dan contact met ons op via apotheekhoudendeafdeling@lhv.nl.