Uitwisselen medicatie tijdelijk toegestaan

 
Uitwisselen medicatie tijdelijk toegestaan
De Inspectie IGJ staat tijdelijk toe dat een apotheekhoudende die een geneesmiddel over heeft, dat overdraagt aan een andere apotheekhoudende. Dit om te zorgen dat apotheekhoudenden elkaar kunnen helpen in deze crisis, mochten ze tegen tekorten aan medicatie aanlopen.

Normaalgesproken is deze onderlinge uitwisseling niet toegestaan. In het belang van de volksgezondheid mogen apothekers en apotheekhoudende huisartsen nu dus afwijken van de geldende wetgeving. De inspectie zal hier in ieder geval tot 1 juli 2020 niet op handhaven.

Voorwaarden

De inspectie verbindt een aantal voorwaarden voor het overdragen van geneesmiddelen:

  • De vragende apotheker moet schriftelijk om de geneesmiddelen verzoeken.
  • Tevens moet hij de ontvangst en de verstrekking hiervan achteraf kunnen aantonen.
  • Ook de leverende apotheker dient een sluitende administratie te voeren.
  • De apothekers moeten het vervoer van de geneesmiddelen zo organiseren dat het product van goede kwaliteit blijft.