Vergoeding FMD onderhandelingskwestie

 
Vergoeding FMD onderhandelingskwestie
Het ministerie van VWS vindt dat de financiering van de structurele kosten voor het uitvoeren van het FMD (Falsified Medicines Directive) een onderhandelingskwestie is tussen de zorgverzekeraar en de apotheekhoudende. Dit heeft VWS laten weten in een bestuurlijk overleg met de KNMP.

In opdracht van VWS heeft een onafhankelijk bureau onderzoek gedaan naar de kosten die het uitvoeren van de FMD met zich meebrengt. Samen met andere partijen had ook de apotheekhoudende afdeling zitting in de klankbordgroep.

Naar aanleiding van het eindrapport van eind februari heeft de LHV samen met de KNMP, NAPCO en NVZA een brief naar het ministerie gestuurd. Hierin hebben wij gepleit voor vergoeding van de structurele kosten op basis van een uniforme regeling tussen apotheekhoudenden en zorgverzekeraars of op basis van een vergoeding rechtstreeks vanuit het ministerie van VWS. Helaas heeft het ministerie laten weten dat zij hier niet in meegaan en de vergoeding van de structurele kosten een onderhandelingskwestie tussen zorgverzekeraars en apotheekhoudenden vinden.

Het onderzoek heeft laten zien dat de structurele kosten voor een openbare apotheker of apotheekhoudende huisarts € 0,03 per scan en € 1600,- per jaar voor ICT bedragen.