Voorstel: De LHV voor Apotheekhoudende huisartsen

 
De apotheekhoudende afdeling heeft een zelfstandige positie binnen de LHV. Het is een vereniging binnen de vereniging, met een eigen bestuur, ledenraad, een eigen begroting en contributie aanvullend op de LHV-contributie en medewerkers die specifiek voor deze deelvereniging werken. Specifieke aandacht en expertise is nodig omdat de belangenbehartiging voor het apotheekdeel significant anders is dan voor het huisartsendeel. Het is een ander netwerk, vraagt andere deskundigheid en er zijn soms ook tegenstrijdige belangen.