Wijziging eindafrekening continuïteitsbijdrage

 
Wijziging eindafrekening continuïteitsbijdrage
Zorgverzekeraars Nederland heeft op 24 juni besloten de eindafrekening van de continuïteitsbijdrage voor apotheekhoudenden te wijzigen. Er wordt nu gekeken naar de omzetderving en inhaalzorg over de gehele periode, niet per maand. Dit kan gevolgen hebben voor u als apotheekhoudend huisarts, als u gebruik maakt van deze regeling.

In mei hebben de zorgverzekeraars een regeling geopend, waarbij zorgaanbieders een continuïteitsbijdrage kunnen aanvragen voor de gemiste omzet door de corona-uitbraak. Voor huisartsenpraktijken is een aparte regeling getroffen, maar voor het apotheekdeel kunnen apotheekhoudende huisartsen gebruik maken van deze algemene regeling van ZN.  

De wijzigingen in het berekenen van de bijdrage betekent concreet:  

  • Omzetderving wordt over de gehele periode (4 maanden) gerelateerd aan viermaal de normomzet; 
  • Inhaalzorg wordt over de gehele periode (6 maanden) gerelateerd aan zesmaal de normomzet. 

Dit heeft betrekking op de (eind)afrekening. Er wijzigt omtrent de voorlopige continuïteitsbijdrage (die nu wordt betaald) niets. 

Houdt u er echter wel rekening mee dat het bovenstaande kan betekenen dat de voorlopige continuïteitsbijdrage hoger kan zijn dan de definitieve. De voorlopige continuïteitsbijdrage wordt immers betaald op basis van de in mei gepubliceerde regeling en niet middels de nu gewijzigde regeling. Verschillen worden bij de eindafrekening gecorrigeerd. 

Meer over de continuïteitsbijdrage in het kader van corona leest u hier