Zorgbonus ook mogelijk voor apothekersassistenten

 
Zorgbonus ook mogelijk voor apothekersassistenten
Apothekersassistenten staan op de ‘Nee, tenzij lijst’ voor het in aanmerking komen van de zorgbonus die de rijksoverheid heeft ingesteld. Het is echter wel mogelijk om ook voor deze medewerkers een zorgbonus aan te vragen. Hiervoor heeft u nog tot 29 oktober aanstaande de tijd.

Voorwaarden

Binnen uw praktijk komen ook apothekersassistenten in aanmerking voor een bonus als zij zich in de afgelopen periode (1 maart 2020 tot 1 september 2020):

  1. hebben ingezet voor patiënten en cliënten met COVID-19, en/of
  2. hebben bijgedragen aan de strijd tegen COVID-19.

In een handreiking is verder toegelicht wat onder 1. en 2. precies wordt verstaan. Zo kunt u beoordelen of ook uw apothekersassistenten aan een criterium voldoet om in aanmerking te komen voor de zorgbonus.

Als LHV vinden we: wees ruimhartig. Daarbij sluiten we ons aan bij veel andere werkgeversorganisaties in de zorg. In alle huisartsenpraktijken is er sinds de corona-uitbraak heel anders gewerkt. Dat heeft ook invloed gehad op het werk van de apothekersassistentes die bij u werken.

Tijdens de aanvraag hoeft u dit verder niet te onderbouwen. Wel ondertekent u dan een verklaring waarin onder andere staat dat de zorgprofessionals waarvoor u subsidie aanvraagt een extra inspanning hebben geleverd tijdens de COVID-19 uitbraak.