Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
29 jan 2018
Uitvraagperiode kwaliteitsindicatoren over 2017: van 19 maart t/m 16 april 2018
Vanaf maandag 19 maart 2018 tot en met maandag 16 april 2018 worden de kwaliteitsindicatoren farmacie over het kalenderjaar 2017 uitgevraagd. Leden van de apotheekhoudende afdeling LHV ontvangen die... Lees meer
21 dec 2017
Nieuwe verenigingsstructuur: bestuur afgetreden, commissie in oprichting
De Apotheekhoudende Afdeling van de LHV gaat een nieuwe fase in. Het huidige bestuur van de Afdeling is afgetreden en er is een commissie in oprichting waarin de LHV en inkooporganisaties voor... Lees meer
13 nov 2017
Uitnodiging: Ledenraad Apotheekhoudende Afdeling 23 november
Donderdag 23 november is de Ledenraadsvergadering van de Apotheekhoudende Afdeling. Tijdens deze vergadering willen we een wijziging in de verenigingsstructuur bespreken. In dit bericht leest u meer... Lees meer
13 nov 2017
Inspectie bezoekt apotheekhoudende huisartsenpraktijken
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ; voorheen de IGZ) zal in het kader van Risicotoezicht in de maand november bezoeken afleggen aan 20 apotheekhoudende praktijken. Bij dit toezicht richt IGJ... Lees meer
17 okt 2017
Voorstel: De LHV voor Apotheekhoudende huisartsen
De apotheekhoudende afdeling heeft een zelfstandige positie binnen de LHV. Het is een vereniging binnen de vereniging, met een eigen bestuur, ledenraad, een eigen begroting en contributie aanvullend... Lees meer
21 sep 2017
Einde papieren archief in zicht: digitaal opslaan toegestaan
“Het onderhouden van papieren dossiers voor 15 jaar brengt kosten met zich mee en is niet langer van deze tijd.” Zo concludeerde het rapport ‘Minder regels, meer zorg’ dat in 2015 werd uitgevoerd in... Lees meer
23 aug 2017
Cursus voor aankomend en recent gestarte apotheekhoudende huisartsen
Bij het (op-)starten van een apotheekhoudende huisartsenpraktijk komen veel nieuwe en andere aspecten om de hoek kijken die niet tijdens de huisartsenopleiding aan bod zijn gekomen
17 jul 2017
Uniforme algemene bepalingen bij farmaciecontractering 2018
In het kader van ‘Minder lasten meer zorg’ heeft een aantal zorgverzekeraars afgesproken uniforme algemene bepalingen bij de contractering van (onder andere) farmaceutische zorg voor 2018 te hanteren...
17 jul 2017
Benchmarkverslagen Kwaliteitsindicatoren Farmacie beschikbaar
Alle apotheekhoudende huisartsen die dit jaar de web-enquête Kwaliteitsindicatoren Farmacie hebben ingevuld, kunnen nu hun resultaten inzien.
04 jul 2017
Eén kwaliteitsregister voor alle apothekersassistenten
Met ingang van juli 2017 is er nog maar één register voor alle apothekersassistenten: Het Kwaliteitsregister Apothekersassistenten, beheerd door KABIZ. Het KAOF (kwaliteitsregister voor... Lees meer