Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
17 okt 2017
Voorstel: De LHV voor Apotheekhoudende huisartsen
De apotheekhoudende afdeling heeft een zelfstandige positie binnen de LHV. Het is een vereniging binnen de vereniging, met een eigen bestuur, ledenraad, een eigen begroting en contributie aanvullend... Lees meer
21 sep 2017
Einde papieren archief in zicht: digitaal opslaan toegestaan
“Het onderhouden van papieren dossiers voor 15 jaar brengt kosten met zich mee en is niet langer van deze tijd.” Zo concludeerde het rapport ‘Minder regels, meer zorg’ dat in 2015 werd uitgevoerd in... Lees meer
23 aug 2017
Cursus voor aankomend en recent gestarte apotheekhoudende huisartsen
Bij het (op-)starten van een apotheekhoudende huisartsenpraktijk komen veel nieuwe en andere aspecten om de hoek kijken die niet tijdens de huisartsenopleiding aan bod zijn gekomen
17 jul 2017
Uniforme algemene bepalingen bij farmaciecontractering 2018
In het kader van ‘Minder lasten meer zorg’ heeft een aantal zorgverzekeraars afgesproken uniforme algemene bepalingen bij de contractering van (onder andere) farmaceutische zorg voor 2018 te hanteren...
17 jul 2017
Benchmarkverslagen Kwaliteitsindicatoren Farmacie beschikbaar
Alle apotheekhoudende huisartsen die dit jaar de web-enquête Kwaliteitsindicatoren Farmacie hebben ingevuld, kunnen nu hun resultaten inzien.
04 jul 2017
Eén kwaliteitsregister voor alle apothekersassistenten
Met ingang van juli 2017 is er nog maar één register voor alle apothekersassistenten: Het Kwaliteitsregister Apothekersassistenten, beheerd door KABIZ. Het KAOF (kwaliteitsregister voor... Lees meer
27 mrt 2017
Bijeenkomsten bij u in de buurt: meld u nu aan!
In het voorjaar van 2017 organiseert de Apotheekhoudende Afdeling LHV vijf regionale bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten praten wij u bij over een aantal inhoudelijke onderwerpen en kunt u met... Lees meer
27 mrt 2017
Ondersteuning apotheekhoudende afdeling bij overgang ISO 9001:2015
De basis van de LHV-norm “Farmaceutische zorgverlening door apotheekhoudende huisartsen” (versie 2014) is ISO 9001. In ISO 9001 zijn de eisen van het kwaliteitsmanagementsysteem beschreven. Daarnaast... Lees meer
27 mrt 2017
Webenquête kwaliteitsindicatoren farmacie tot 18 april geopend
Op 20 maart jl. is de webenquête voor het invullen van de kwaliteitsindicatoren farmacie, meting over 2016 open gegaan. U heeft vier weken de tijd om uw gegevens in te vullen.
06 mrt 2017
Regiobijeenkomsten 2017
In het voorjaar van 2017 organiseert de Apotheekhoudende Afdeling LHV een vijftal bijeenkomsten in het land. Tijdens deze bijeenkomsten praten wij u bij over een aantal inhoudelijke onderwerpen en... Lees meer