Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
04 mei 2018
Mogelijk in de toekomst ook apotheekcertificering door NPA
De NPA is in 2016 een pilot gestart om apotheekhoudende huisartsenpraktijken ook te certificeren op hun apotheekgedeelte. Voor apotheekhoudende huisartsen zou het immers praktisch kunnen zijn om... Lees meer
07 mrt 2018
Commissie in oprichting: nieuwe leden gezocht!
Het afgelopen jaar is er het nodige veranderd binnen de Apotheekhoudende Afdeling. We horen van sommige leden dat de huidige stand van zaken niet helemaal duidelijk is, daarom bij deze een update.... Lees meer
07 mrt 2018
Enkele nieuwe indicatoren in uitvraag over 2017
De voorbereidingen voor de jaarlijkse uitvraag van de kwaliteitsindicatoren zijn in volle gang. Er zijn vier nieuwe indicatoren toegevoegd en er zijn twee indicatoren vervallen. De uitvraag vindt dit... Lees meer
29 jan 2018
Uitvraagperiode kwaliteitsindicatoren over 2017: van 19 maart t/m 16 april 2018
Vanaf maandag 19 maart 2018 tot en met maandag 16 april 2018 worden de kwaliteitsindicatoren farmacie over het kalenderjaar 2017 uitgevraagd. Leden van de apotheekhoudende afdeling LHV ontvangen die... Lees meer
21 dec 2017
Nieuwe verenigingsstructuur: bestuur afgetreden, commissie in oprichting
De Apotheekhoudende Afdeling van de LHV gaat een nieuwe fase in. Het huidige bestuur van de Afdeling is afgetreden en er is een commissie in oprichting waarin de LHV en inkooporganisaties voor... Lees meer
13 nov 2017
Uitnodiging: Ledenraad Apotheekhoudende Afdeling 23 november
Donderdag 23 november is de Ledenraadsvergadering van de Apotheekhoudende Afdeling. Tijdens deze vergadering willen we een wijziging in de verenigingsstructuur bespreken. In dit bericht leest u meer... Lees meer
13 nov 2017
Inspectie bezoekt apotheekhoudende huisartsenpraktijken
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ; voorheen de IGZ) zal in het kader van Risicotoezicht in de maand november bezoeken afleggen aan 20 apotheekhoudende praktijken. Bij dit toezicht richt IGJ... Lees meer
17 okt 2017
Voorstel: De LHV voor Apotheekhoudende huisartsen
De apotheekhoudende afdeling heeft een zelfstandige positie binnen de LHV. Het is een vereniging binnen de vereniging, met een eigen bestuur, ledenraad, een eigen begroting en contributie aanvullend... Lees meer
21 sep 2017
Einde papieren archief in zicht: digitaal opslaan toegestaan
“Het onderhouden van papieren dossiers voor 15 jaar brengt kosten met zich mee en is niet langer van deze tijd.” Zo concludeerde het rapport ‘Minder regels, meer zorg’ dat in 2015 werd uitgevoerd in... Lees meer
23 aug 2017
Cursus voor aankomend en recent gestarte apotheekhoudende huisartsen
Bij het (op-)starten van een apotheekhoudende huisartsenpraktijk komen veel nieuwe en andere aspecten om de hoek kijken die niet tijdens de huisartsenopleiding aan bod zijn gekomen