Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
02 feb 2017
LHV-waarneemcontracten: nu ook voor apotheekhoudende praktijk
De LHV-generator voor waarneemcontracten biedt nu ook de mogelijkheid om contracten op te stellen voor waarnemingen van het apotheekdeel in een apotheekhoudende praktijk. Met de generator stelt u... Lees meer
21 dec 2016
Apotheekhoudende Afdeling in 2017
De heroriëntatiefase van de LHV op de verenigingsstructuur en de bijbehorende bureaustructuur is voor dit moment afgerond. Zowel de bestuurlijke vertegenwoordiging, het behartigen van de belangen van... Lees meer
02 dec 2016
IGZ: eindcontroles recepten dezelfde dag
Alle apothekers, dus ook de apotheekhoudende huisartsen, dienen de eindcontroles op recepten dagelijks uit te voeren in plaats van de eerdergenoemde termijn van 24 uur. Dit is een nadrukkelijk eis... Lees meer
02 dec 2016
Nieuw adviesdocument biedt hulp bij Inspectiebezoek
De afgelopen maanden heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een aantal apotheekhoudende huisartsenpraktijken bezocht. De Apotheekhoudende Afdeling heeft een adviesdocument gemaakt over hoe... Lees meer
13 sep 2016
Cursus Medicatieveiligheid in de apotheekhoudende huisartsenpraktijk
Weet u waar binnen uw praktijk de risico’s liggen op het gebied van medicatiebewaking en medicatieoverdracht? Tijdens de cursus Medicatieveiligheid in de apotheekhoudende huisartsenpraktijk leert u... Lees meer
13 sep 2016
Per 2019 unieke codes op geneesmiddelverpakkingen
Ter bestrijding van geneesmiddelvervalsingen gaat vanaf 2019 elke geneesmiddelverpakking in Europa over een productcode en een uniek serienummer beschikken. Dit heeft consequenties voor de processen... Lees meer
26 jul 2016
Twee malariamedicijnen teruggehaald uit apotheken
Sandoz en Teva halen 2 malariamedicijnen terug bij groothandels en apotheken. Dat doen zij op verzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Het gaat om medicijnen met de stoffen atovaquon... Lees meer
26 jul 2016
Benchmarkverslagen Kwaliteitsindicatoren Farmacie beschikbaar
87 procent van de apotheekhoudende huisartsen heeft dit jaar de web-enquête Kwaliteitsindicatoren Farmacie ingevuld. U ook? Dan heeft u bericht gekregen van Desan dat uw benchmarkrapport beschikbaar... Lees meer
07 jul 2016
VWS behoudt drempels voor toegang patiënten tot apotheekhoudende huisarts
De minister van VWS heeft op 5 juli aan de Tweede Kamer de uitkomsten van een impactanalyse over aanpassing van het vergunningenbeleid voor apotheekhoudende huisartsen gestuurd. De LHV is... Lees meer
17 jun 2016
Inspectie waarschuwt: korte houdbaarheid Pradaxa buiten de blister
De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft signalen ontvangen dat Pradaxa (dabigatran, Boehringer Ingelheim) wordt gebruikt in medicatierollen en weekdozen. Uit nieuwe informatie van de fabrikant... Lees meer