Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
26 okt 2015
'Ook in de farmacie moet het roer om'
Het zal u niet ontgaan zijn dat het manifest ‘Het roer moet om’ heel wat teweeggebracht heeft in de huisartsenzorg. Begin oktober zijn afspraken tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en ministerie... Lees meer
26 jan 2015
Aangescherpte waarschuwing: valproaat verhoogt de kans op afwijkingen foetus
Het Europees geneesmiddelenagentschap (EMA), het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg waarschuwen voor het gebruik van valproaat door vrouwen en... Lees meer
20 mei 2015
Aanpak curatieve zorg in krimpregio’s onvoldoende
Op dinsdag 26 mei debatteert de Tweede Kamer met minister Schippers over de problematiek in de krimpregio’s als het gaat om de curatieve zorg. De minister heeft in het voorjaar een pakket aan... Lees meer
27 mrt 2020
Aanpassingen maximumprijzen voor geneesmiddelen uitgesteld
VWS heeft besloten de aanscherping van de maximumprijzen vanuit de Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp), die per 1 april in zou gaan, uit te stellen. Het uitstel is zes maanden, dus tot 1 oktober 2020.... Lees meer
11 nov 2015
Aansluiting beroepsnorm op richtlijn Actueel Medicatieoverzicht
De normeis over het Actueel Medicatieoverzicht (3.4.d) in de beroepsnorm van Apotheekhoudende Huisartsen LHV is aangepast. Dit is gedaan om te zorgen dat de norm aansluit op de multidisciplinaire... Lees meer
08 nov 2012
Alert omtrent medicatieveiligheid
De Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR) heeft een alertmelding uitgebracht na drie meldingen van incidenten door wijziging van het zogeheten distributieprofiel. Dat profiel wordt gebruikt... Lees meer
19 feb 2013
Amoxicillinedosering aangepast bij kinderen
In de NHG-Standaarden Otitis media acuta, Rhinosinusitis en Acuut hoesten is de dosering amoxicilline bij kinderen aangepast.
21 dec 2016
Apotheekhoudende Afdeling in 2017
De heroriëntatiefase van de LHV op de verenigingsstructuur en de bijbehorende bureaustructuur is voor dit moment afgerond. Zowel de bestuurlijke vertegenwoordiging, het behartigen van de belangen van... Lees meer
19 feb 2013
Apotheekhoudende afdeling in overleg met politiek
Eind januari heeft Maarten Vermeulen, voorzitter van de apotheekhoudende afdeling, gesproken met de door minister Schippers benoemde verkenners voor de extramurale farmacie. Tevens is hij in debat... Lees meer
01 dec 2014
Apotheekhoudende huisarts scoort goed bij patiënt
Recent publiceerde de NZa de marktscan extramurale farmaceutische zorg. De marktscan geeft zicht op de ontwikkelingen op het gebied van toegankelijkheid, transparantie en betaalbaarheid en bekijkt in... Lees meer
  • Vorige