Kwaliteitsindicatoren

 
 
De Kwaliteitsindicatoren Farmacie worden jaarlijks uitgevraagd onder apotheekhoudende huisartsen. De indicatoren worden door zorgverzekeraars gebruikt voor contracteren, de Inspectie IGJ gebruikt de informatie voor toezicht op afstand. Patiënten kunnen de indicatoren gebruiken als keuzehulp voor een zorgverlener. De deelnemers ontvangen na de uitvraag een benchmarkverslag, waardoor men de eigen prestaties kan vergelijken met die van andere apotheekhoudende huisartsen.

 

De uitvraag van de kwaliteitsindicatoren over 2017 vindt plaats van maandag 19 maart 2018 tot en met maandag 16 april 2018. Leden van de Apotheekhoudende Afdeling-LHV ontvangen die dag een inlogcode waarmee kan worden ingelogd op de digitale web-enquête van DESAN. Hoofdvergunninghouders die geen lid zijn van de Apotheekhoudende Afdeling kunnen (tegen betaling) ook deelnemen aan de uitvraag. Hoofdvergunninghouders ontvangen een uitnodiging om deel te nemen aan de enquête, zodra deze openstaat.