Medicatieveiligheid

 
Onder medicatieveiligheid vallen alle activiteiten die gericht zijn op het juist voorschrijven, afleveren en gebruik van geneesmiddelen.

Onderzoek legt pijnpunten bloot

Het verbeteren en optimaliseren van medicatieveiligheid is een van de meest besproken onderwerpen in de zorg. Jaarlijks zijn er ongeveer 7000 tot 8000 potentieel te vermijden ziekenhuisopnames die mogelijk zijn gerelateerd aan geneesmiddelgebruik (VWS, Erasmus MC (Rotterdam), de Radboud Universiteit Nijmegen, het PHARMO Instituut). Naar aanleiding van deze en conclusies uit eerdere toonaangevende onderzoeken (zoals uit het HARM-onderzoek 2006) zijn al veel initiatieven genomen om dit te verbeteren.

Rol van apotheekhoudende huisartsen

Huisartsen kunnen op verschillende manieren bijdragen aan de medicatieveiligheid. Vanuit de huisarts gezien zijn de belangrijkste onderdelen:  

Apotheekhoudende huisartsen hebben door hun dubbelfunctie extra verantwoordelijkheden maar zeker ook extra kansen om medicatieveiligheid goed te borgen in de praktijk. In dit kader zijn voor apotheekhoudende huisartsen de volgende instrumenten beschikbaar:

De Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) focust in haar toezicht in 2015 extra op medicatieveiligheid. Lees meer over de toetsnormen die de IGZ hanteert.